[b] 23 เม.ย. 2554
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นำโดยท่าน ผอ.ศน. จำนง แก้วชะฎา เป็นประธานกรรมการ
รวมทั้งข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัดฯ พร้อมครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัครคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ณ วัดปากทางสามัคคี(วัดม่อนฤาษี) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ [/b]
:017:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:017:
 • ชอบ
:017:
 • ชอบ
:017:
 • ชอบ
:017:
 • ชอบ
 • ชอบ
:D
 • ชอบ
:D
 • ชอบ
ช่วยกันนับเงินต่อหน้า นายลัย ใจวงค์แก้ว(ซ้ายสุดใส่แว่น) เหรัญญิกของวัดปากทางสามัคคี
 • ชอบ
:003:
 • ชอบ
ยอดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพร้อมคณะทั้งสิ้น 102,125 บาท รวมกับของญาติโยมวัดปากทางสามัคคีอีก 3,630 บาท รวมยอดเงินผ้าป่าสามัคคีทั้งสิ้น 105,755 บาท
 • ชอบ
ร่วมแรงร่วมใจกันมาหลายเดือน
 • ชอบ
พี่วาสิฏฐ์และภรรยามาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในตอนเช้า ช่วงบ่ายจะไปกราบหลวงตาประสาท ที่สำนักสงฆ์สุภัสสร อ.ดอยสะเก็ด ได้บุญ 2 ชั้นเลย เสียดายไม่ได้ไปด้วย
 • ชอบ
เตรียมถวายสังฆทาน สวยดอกและปัจจัย ปัจจัยโดย พ.ต.ท.อภิวัฒน์ กลั้นวารี และคุณมนต์จันทร์ ส่วนสังฆทาน มี พ.ต.อ.หญิงพิมพรรณ เก่งกาจ คุณชมพร คุณนิพจน์ คุณวันฤดี คุณสราวุธ คุณสุนันทา คุณสุมาลี คุณอรพิน(แอร์) ร่วมจัดถวาย ค่าอาหาร ท่าน ผอ.ศน. เป็นผู้จัดการทั้งหมด ไม่ได้หลักจากยอดเงินผ้าป่าใดๆทั้งสิ้น
 • ชอบ
:003:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:004:
 • ชอบ
:005:
 • ชอบ
:005:
 • ชอบ