8) 15 ส.ค. 2554
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ออกเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
แก่น้องๆ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่...
:018:
 • ชอบ
:018: อัดบอลลูนโชว์น้องๆ
 • ชอบ
:018: งานนี้มีกำลังเสริม สองสาวมาช่วยแจกขนมน้องๆ ด้วยครับ...
 • ชอบ
:018: จัดให้อีกรูป....
 • ชอบ
:018: น้องๆ นั่งทำสมาธิก่อนฟังบรรยาย...เยี่ยมจริงๆ
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:013:
 • ชอบ
:017: ทางโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร
 • ชอบ
พี่ตุ๊ก... กล่าวเปิดและเริ่มการบรรยาย... :018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018: ...
 • ชอบ
:018: พี่ติ๊ก... บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018:
 • ชอบ
:018: ใครตอบได้แจกรางวัล....
 • ชอบ