:o:วันที่ 9 ก.ย. 54:o:ปชส.ศน.เดินทางไปให้ความรู้น้องๆด้านอุตุนิยมวิทยา ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
:002:ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ :002:
 • ชอบ
:018:ทุกงานจะขาดไม่ได้เลยกับเจ้าบอลลูนของเรา
 • ชอบ
:002:
 • ชอบ
:008:โรงเรียนเตรียมอาหารไว้สำหรับวิทยากร :008:
 • ชอบ
:019: พี่ๆขอเติมพลังก่อนนะค่ะ
 • ชอบ
น้องๆเริ่มทยอยมาแล้ว
 • ชอบ
:019:
 • ชอบ
:013:ขออภัย
 • ชอบ
พี่ตุ๊ก...กับพี่ดาว ช่วยกันให้ความรู้แก่น้องๆ
 • ชอบ
:002:
 • ชอบ
:002:
 • ชอบ
:019:
 • ชอบ
:013:
 • ชอบ
:013: ต่อด้วยพี่ชา..
 • ชอบ
:002:
 • ชอบ
:013:
 • ชอบ
:013:
 • ชอบ
:019:
 • ชอบ
:002:
 • ชอบ
:019: ช่วงพักเบรคพี่ๆมีของว่างอร่อยๆมาให้น้องทาน
 • ชอบ