ต่อมา ...วันที่ 19 สค. 53 ท่านผอ.ศน.และคณะได้ออกให้ความรู้ด้านอุตุฯแก่ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 4 ในรอบปีนี้ของภาคเหนือ ได้รับความสนใจมากมายจากการให้การอบรมครั้งนี้ :lol: :lol: :lol:
ท่าน ผอ.ศน. จำนง แก้วชฏา ได้กล่าวรายงนทั้งเปิดพิธีและปิ..พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายและมอบใบประกาศฯ ด้วยตัวเอง ..โฟร์ อิน วัน :017: :017: :017:
 • ชอบ
เมืองพิจิตรนี่อาจารย์ใหความสนใจมากครับเรื่องอุตุฯกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแผ่นดินไหว
 • ชอบ
ลงทะเบียน :044: :044:
 • ชอบ
คุณวันฤดี ทั้งต้อนรับ ทั้งตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์ใบประกาศ ใช้งานคุ้มค่าครับ :018: :018: :018:
 • ชอบ
ลงทะเบียนๆๆๆๆ :025: :025: :025:
 • ชอบ
ทะยอย ๆ กันมาเรื่อย ๆ :019: :014: :019:
 • ชอบ
ผอ.ศน.ตรวจความเรียบร้อย..พร้อม จนท.สต.พิจิตร น้องปณิธาน อต.17 และน้องพิเชษฐ์ อต.19 มาช่วยแจกเอกสาร :034: :034: :034:
 • ชอบ
โฆษก (คนยาก) พี่ต้อ แม่งานอีกคนกำลังกล่าวรายงาน
 • ชอบ
นั่งฟังด้วยความสนใจ :041: :041: :041:
 • ชอบ
จบการอบรมพร้อมกับได้รับมอบใบประกาศฯ :013: :013: :013:
 • ชอบ
:020: :020: :020:
 • ชอบ
:013: :013: :013:
 • ชอบ
:011: :011: :011:
 • ชอบ
:034: :034: :034:
 • ชอบ
:044: :044: :044:
 • ชอบ
รับใบประกาศ ฯ :025: :025: :025:
 • ชอบ
:018: :013:
 • ชอบ
:020: :020: :020:
 • ชอบ
:034: :034: :034:
 • ชอบ
:032: :032: :032:
 • ชอบ