วิศวะคืออะไร

นักวิทยาศาตร์แบบหนึ่งที่นำความรู้ทางวิทยาศาตร์มาใช้ประโยชน์

โดยทั่วไปน้อง ๆอาจจะได้ยินจากพ่อแม่หรือปู่ๆหลานๆว่า วิศวะคือกรรมกร คือพวกก่อสร้าง

แต่จริงๆวิศวะเป็นอาชีพที่ถือได้ว่า เป็นผู้มีภูมิความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาก
และความรู้อื่นอีกมากรอบด้าน

โดยเฉพาะ เทคโลโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัญจุบันนี้ ล้วนเกิดจากนักวิทยาศาตร์ และนักวิศวกรรม

ไม่ว่าจะข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งก่อสร้าง อาหาร และอื่นๆอีกมาก

หรือ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา

(หรือพูดได้เป็มปากว่า ที่มีโลกแบบนี้อยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมี นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร สร้างมันขึ้น)

วิศวะ มีอยู่หลายๆแขนงซึ่งที่มีแบ่งแยก ก็เพราะ ในโลกของวิทยาศาสตร์มีอยู่หลายๆด้านซึ่งยากที่มนุษย์เราจะศึกษาได้หมด ดังนั้นจึงแบ่งแยกเฉพาะ เจอะจงเพื่อ แต่ละสาขาจะเชียวชาญในแบบของตน

เช่น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็จะมีวิศวะ ที่เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม อาจะเป็นsoftwhere หรือ hardwhere
วิชาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิศวะที่พึ่งจะต้องเรียน1.Calculus
ถ้าเรียนตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 วิชาคือ
Calculus 1
Calculus 2
และCalculus 3
เป็นวิชาที่ศึกษาเชิงปริมาณ การวิเคราะห์จำนวน กราฟปริมาณ
ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาขั้นต้น สำหรับพื้นวิศวะทุกๆสาขา โดยต้องมีภูมิความรู้ทางคณิตศาสตร์ทุกๆระดับของมัธยมนำมาใช้สำหรับการเรียน2.Chemisty
เป็นวิชาเคมีที่เราเรียนเหมือนๆ กับเรียนเคมีมัธยมตั้งแต่มอ4 ถึงมอ6
แต่ก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่มัธยมไม่มี

ยังมีวิชา Lab Chemisty ให้ได้เรียนด้วย โดยจะทำการทดลอง ปรากฎการณ์ต่างๆเคมี


3.Phisic
เป็นวิชาฟิสิกส์ที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธนมต้นถึงปลาย
โดยจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเชิงลึกกว่า และมากกว่าที่เราเคยเรียนใรมัธยมซะอีก
(อยากรู้ก็ลองมาเรียนสิ 555)

ยังมีวิชา Lab Phisics ให้ได้เรียนด้วย โดยจะทำการทดลอง ปรากฎการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์4.MATERIALS
เป็นวิชาที่ศึกษาวัสดุวิศวกรรม หรือของใช้หรือสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โดย แบ่งออกหลักๆ คือ

1ศึกษาเกี่ยวกับโลหะ
2ศึกษาเกี่ยวกับเซรามิก
3ศึกกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์
และแบบผสม

เมื่อเราเขียนวิชานี้แล้ว เราจะแยกออกว่าอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันทำจากอะไร

5.IT
ศึกษาทั่วๆไปเกี่ยวกับ IT รอบๆด้าน

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไร ทำงานอย่างไร

ประวิติโดยคร่าวๆ งาน และอื่นโดยทั่วๆไป


6.Computer programing
ศึกษาเกี่ยวกับการเขี่ยนโปรแกรมดอมพิวเตอร์ ใช้ภาษา C
แบบเบื้องต้น เป็นวิชาที่นั่งเขียนโปรแกรมอย่างเดียว


6.เขียนแบบวิศวกรรม
เป็นวิชาที่หัดเขียนแบบทางวิศวกรรม
การเขียนแบบด้วยมือ และการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์


7.ภาษาต่างๆ

ภาษาเช่นอังกฤษ และอื่นๆ


อันนั้นหมายถึงที่จะต้อง เจอครับ เวลาไปเรียน

ผมแค่มาแนะให้เห็น

เพราะส่วนมากปี1 วิศวะส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาวิศวะ

จะได้เรียนอะไรหรือจะเจอกับอะไร

  • ชอบ