ท่านเห็นอย่างไรกับ A.T.C. ผู้นำ เห็นมีแต่เด็กวัยรุ่น ไม่ใช่ผู้บริหารเลย

เห็นผู้จัดเอาเด็กๆๆอายุ 21-25 มา ถามแล้วก็ไม่ใช่ผู้บริหาร เค้าบอกว่าได้เครื่องหมายเลย ก็เลยมา แถมได้ เสือเหยียบบ่าอีกจุดประสงค์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดเอทีซีผู้นำ คือ เพื่อหาคนช่วยสนับสนุนกิจการลูกเสือ หรือเพื่อให้ผู้ใหญ่ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกรได้ศึกษา แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป วัตถุประสงค์ของการจัดก็ผิดเพี้ยนไป ผู้จัดบางราย ถึงกับโฆษณาว่า อบรมกับเขา จะได้เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการ ที่เคยเป็นข่าวเกรียวกราวก็เป็นการเปิดอบรมเอทีซีผู้นำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งหนึ่ง ทั้งๆที่ระเบียบก็บอกชัดเจนว่า ผู้อำนวยการฝึกอบรม ต้องมาจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเท่านั้น เอวัง จึงเป็นด้วยประการฉะนี้
  • ชอบ
แล้วเด็กรุ่นใหญ่ที่จบครูมา อบรม ATC ไม่ให้โอกาสอนาคต พวกเราหรอครับว่าจะไปเป็นผู้บริหารในภายหน้า เด็กรุ่นใหม่ทุกคนรักแล้วชอบกิจการลูกเสืออยากถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้นักเรียนมาก ผมคนหนึ่งเป็นครูโรงเรียนเอกชน อบรมได้วุฒิ ATC สามัญรุ่นใหญ่ ตอนนี้อายุ 25 เป็นครูมา 3 ปีแล้ว ตั้งแต่จบ ไปอบรมก็มีครูรุ่นเดียวกันทั้งนั้นละครับ มาแทนพวกท่านที่กำลังไม่มีแรงสู้ต่อไป ในอนาคต มาตั้งกระทู้อย่างนี้ ไม่ค่อยให้กำลังใจกันเลย ในอาชีพครูลูกเสือ
  • ชอบ
คุณ earth55 เข้าใจผิดแล้วครับ
ที่เรากำลังพูดถึง นั้นเป็นหลักสูตร A.T.C. ผู้นำ ครับ ที่สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา และ พวก ปลัด นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจ อะไรประมาณนั้น ที่เป็นระดับอาวุโส เค้าเลยเปิดหลักสูตรผู้นำ ให้เฉพาะ กินอยู่ดี ประมาณนั้น ใช้สำหรับบริหาร ครับ ไม่ใช่ครูผู้สอน
แต่ตอนนี้ A.T.C. หลักสูตรผู้นำ มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ ให้คนที่ไม่ได้เป็นผู้นำ ผู้บริหาร มาเข้าอบรม หวังแต่เงินเพียงอย่างเดียว หลักสูตร 7 วัน ลดลงหรือ 6 วัน เอาแต่เงินประโยชน์ของผู้จัดเป็นอย่างเดียว ลดวันเงินเหลือตั้งเท่าไหร่ รู้ไหม เอาเข้ากระเป๋าเต็มๆๆ ไม่อยากจะพูดมาก


A.T.C. แบบดังเดิม ก็ดีอยู่แล้วครับ ไม่เกี่ยวกับอายุ มีเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นลูกเสือ มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับ ลูกศิษย์ผมหลายๆๆ คน ผมส่งอบรม หลักสูตร A.T.C. แบบธรรมดา หมด ได้ความรู้แล้วยังได้มาเปิดกอง สอบตัวต่อตัว (ประเมินขั้นที่ 5) นำประสบการณ์มาใช้ประโยชน์อย่างมาก แต่ A.T.C. ผู้นำไม่มีการสอบ ได้เลย ได้เสือเหยียบบ่าอีก
แบบดังเดิมดีครับ ลุยดี

  • ชอบ
A.T.C. มี 2 หลักสูตร

1. แบบธรรมดา (ปกติ)
2. แบบผู้นำ (ไม่ปกติ)
  • ชอบ
ขอทำความเข้าใจ หลักสูตร เอทีซี.ผู้นำครับ ในฐานะที่ได้อยู่กับหลักสูตรผู้นำมาพอสมควร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่สับสน การจัดให้มีหลักสูตร เอทีซี ผู้นำ ขึ้น ผมถือว่าเป็นความฉลาดของผู้ใหญ่ในวงการลูกเสือ ที่ต้องการดึงบุคลากรในส่วนต่างๆ ของประเทศ เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมือง นายทหาร ข้าราชการต่างๆ มาช่วยสนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งท่านคงได้เเคยเห็นแล้วในการจัดงานชุมนุมต่างๆ ในประเทศเรา ทั้งลูกเสือโลกและลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ก็อาศัยกำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถจากผู้ที่ผ่านหลักสูตรผู้นำทั้งสิ้น การจัดฝึกอบรมผู้นำ ต้องมีวันฝึกอบรม ที่ลดหลั่นต่างกันไป ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือเหลือเงินเต็มกระเป๋าสตามที่ท่าน drthai กล่าวหาครับ หลักสูตรผู้นำ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ
1. หลักสูตร 5 วัน จะเปิดอบรมให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงจริงๆ เช่น นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หรือ นักบริหารระดับสูง (นปส.)
2. หลักสูตร 6 วัน ก็จะเปิดให้กับผู้บริหารทั่วๆไป เช่น นักบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า ลูกเสืออาสา กกต.ฯลฯ
3. หลักสูตร 7 วัน เท่ากับเอทีซีปกติ (แต่วิชาเรียนบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและผู้ที่เข้าอบรม) ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนนายอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ผู้บริหารกศน. ฯลฯ
การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่ใช่มีแค่ 2 หลักสูตร นะครับ จริงๆ แล้วต้อง 5 หลักสูตร (สำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่/วิสามัญและผู้นำ) และการอบรมแบบผู้นำ ก็ต้องมีการตรวจประเมินผลขั้นที่ 5 เช่นกัน แต่ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเดียว การที่จะเปรียบเทียบว่า เอทีซี.ผู้นำ ด้อยกว่า เอทีซี. 4 ประเภท คงไม่ใช่ เพราะเป้าหมายในการฝึกอบรมต่างกัน ผู้ที่ผ่านผู้นำหลายๆ ท่านมีความสามารถระดับประเทศ พัฒนาตนเองจนได้รับเครื่องหมาย 3 ท่อน 4 ท่อน หรือบางท่านสร้างชื่อระดับโลก จนได้รับเครื่องหมายสดุดีลูกเสือโลก Bronze Wolf ก็มี
  • ชอบ
ขอบคุณครับ คุณ skw1237

ที่ผมเห็นมาครับ คือ อันที่ 2.หลักสูตร (ผู้นำไม่ปกติ) ขอเน้น มันไม่ปกติจริงๆ
เป็นนักศึกษาบ้าง ครูปฏิบัติการสอน ไม่ใช่ผู้บริหาร หรือไม่เข้าข่ายตามที่ท่านว่า พยามนำเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำ เก็บเงิน 2 พันกว่าๆๆ เข้าอบรม จัด 6 วัน เด็กๆๆ ทั้งหมดเลย
ผมเห็นแล้วไม่น่าดูเลย ผู้จัดน่าจะจัดให้เหมาะสมกับคนอบรมมากกว่า ไม่ใช่ว่าเอาแต่อบรมผู้นำ ผู้นำ (ถ้าเปิดอบรมผู้นำคนจะเยอะกว่าเต็มเร็วกว่า) ถ้าหลักสูตรแบบ A.T.C. ที่ไม่ใช่ผู้นำ กว่าจำนวนคนจะเต็มก็ยาก

ผมว่าลูกเสือ มันจะแตกกันเพราะเรื่องเงิน เจอมาหลายที่แล้ว
เรื่องเงินไม่ใช่ประเดนสำคัญของลูกเสือ เลย

ตามแนวปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระดับผู้นำ
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ เพื่อที่จะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนได้เหมาะสมตรงความต้องการ
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือและให้การสนับสนุนได้

รวมแล้ว 33 ชม. 30 นาที ตามหลักสูตร ทั้งหมด 27 บทเรียน

แต่หลักสูตรผมเข้าใจอยู่ครับ
1. A.T.C. สำรอง
2. A.T.C. สามัญ
3. A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่
4. A.T.C. วิสามัญ
5. A.T.C. ผู้นำ
  • ชอบ
ถ้าผิดพลาด ก็ขอโทษ คุณ earth55 ด้วยครับ ช่วยเพิ่มเติมด้วย
พี่น้องลูกเสือด้วยกันครับ ร่วมพัฒนาลูกเสือไทย เห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรช่วยกันครับ
  • ชอบ
จ้าขอคุณและขออภัยมาณ ที่นี้
  • ชอบ