รายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับว่าที่สะใภ้ฝรั่งเศส (จดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส)

เริ่มแรก ก็ให้แฟนไปสอบถามอำเภอ (la mairie) ที่ฝรั่งเศสก่อนว่าต้องการเอสการอะไรบ้าง เพราะแต่ละที่จะมีเอกสารมากมีน้อยแตกต่างกันบ้าง แต่หลัก ๆ ก็จะมีดังนี้ค่ะ

เอกสารสำหรับว่าที่คู่สมรสชาวไทย

1. สำเนาบัตรประชาชน (ประทับตรารับรองที่กองหนังสือเดินทาง แจ้งวัฒนะ และแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) พร้อม
หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุ (พาสปอร์ตไม่ต้องแปลนะคะ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราถูกต้อง (ประทับตรา และแปล)

3. ใบสูติบัตร (ประทับตรา และแปล) หากสูติบัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปทำการคัดลอกมาใหม่ ณ อำเภอ ที่คุณได้รับการแจ้งเกิดค่ะ

ในกรณีที่อำเภอต้องการสูติบัตรของไทยที่อายุต่ำกว่าสามเดือน (ซึ่งในระบบราชการไทยนั้นไม่มี นอกจากเจ้าของสูติบัตรจะไปขอคัดลอกมาใหม่ที่อำเภอ) certificat de coutume ของสถานฑูตไทยจะระบุไว้ให้แล้วว่าสูติบัตรไทยมีใบเดียวใช้ตลอดชีพ ในขณะที่สูติบัตรฝรั่งเศสเค้าต้องไปขอใหม่เรื่อยๆและมีอายุแค่สามเดือน ราชการไทยกับฝรั่งเศสมันคนละระบบกันค่ะ แต่ราชการฝรั่งเศสชอบเอาตัวเองเป็นมาตรฐาน เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะ

เรื่องนี้สาวๆหลายๆคนเคยมีปัญหากับอำเภอหรือเพเฟคจูร์กันมาแล้วทั้งนั้น บางที่เข้าใจง่าย บางที่ก็เข้าใจยาก ทางที่ดีคุณเก็บสำเนาใบ certificat de coutume ที่ได้จากสถานฑูตไว้ซักสองสามชุด แล้วเอาแนบไปกับสูติบัตรแปลตอนยื่นขอบัตรอยู่อาศัยกับเพเฟคจูร์ไปด้วยก็ดีค่ะ เอาปากกาเน้นคำ ขีดตรงประโยคที่ว่า สูติบัตรไทยมีอายุตลอดชีวิต (จำไม่ได้แล้วว่าข้อที่เท่าไหร่) แล้วก็แนบไปกับสูติบัตรแปล พร้อมสำเนาตัวจริง (ที่เป็นภาษาไทย) ถ้าทำแบบนี้คาดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะ


4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี ต้องประทับตราและแปลเช่นกัน)


5.เอกสารรับรองความเป็นโสดออกให้โดยเจ้าหน้าที่อำเภอหรือจังหวัด พาพยานไปด้วยสองคน (ประทับตรา
และแปลเช่นกัน) ถ้าผ่านการหย่า ก็ต้องใช้ใบนี้เช่นกันเรียกว่าใบโสดหลังการหย่าเพื่อรับรองว่าหลังการหย่าไม่มีการจดทะเบียนสมรสซ้ำอีก


6. เอกสารรับรองการมรณะของคู่สมรสเดิมหรือเอกสารรับรองการหย่า(ในกรณีที่มีสามีมาแล้ว) ประทับตรา แปล เช่นกัน

7. ในกรณีที่มีบุตรจากคู่สมรสเดิมจำเป็นต้องใช้สำเนาสมบูรณ์ของใบสูติบัตรของบุตรโดยเอกสารนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันจดทะเบียนสมรส (เช่นเดิม ต้องผ่านการประทับตราและแปล)

8. เอกสารบัตรประชาชนผู้ที่จะเป็นพยานให้คู่สมรสจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและจะต้องมีอย่างน้อย 2 คน
(พยานคู่สมรสคือเพื่อนคู่บ่าวสาวต้องมีเพื่อนฝ่ายหญิง1 คน ฝ่ายชาย1คนเป็นอย่างน้อยแต่ไม่เกิน 4 คน
เพราะทั้งสองคนต้องไปเซ็นเป็นพยานในพิธีการแต่งงานด้วย )

9. เอกสารสัญญาการสมรสออกให้โดยเจ้าหน้าที่เป็นพยาน (notaire) ถ้าหากการสมรสมีสัญญา(contrat de
mariage)
เอกสารสัญญาการสมรส ออกให้โดย notaire (notary)คือทนายความจัดการทรัพย์สิน
เป็นผู้ทำใบนี้ให้ถ้าการสมรสนั้นเป็นไปแบบมี สัญญาการสมรส (conntrat de mariage)
หมายถึงคู่สามีภรรยาเลือกทำสัญญาเพื่อกำหนดการจัดการบริหารทรัพ ย์สินในครอบครัวภายหลังการสมรส ได้แก่
การกำหนดความเป็นเจ้าของ และการใช้ประโยชน์ของรายได้ เงินออมทรัพย์ อสังหาริมทัพย์
รวมทั้งกำหนดภาระหน้าที่การชำระรายจ่ายและหนี้สิน
มาตรการเหล่านี้อาจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด(กฏหมายแพ่ง) หรือตามสัญญาที่ตกลงกัน
คู่สมรสส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาก่อนสมรส คือเลือกเอาระบบการครองเรือนที่มีระบุไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งที่
เรียกว่า regime de la communaute legale (ระบบกองทรัพย์สินร่วมตามกฏหมาย)

10. รูปถ่าย 3 ใบ ( 2 นิ้ว พื้นขาว)

12.สำเนา book bank ที่ชื่อต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ(แนะนำให้ขอstatement เป็นภาษาอังกฤษ)
ถ้าเป็นไปได้สำเนาslip เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน


13.จดหมายอธิบายว่าเจอกันได้อย่างไร และยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกัน


14.สำเนา passport ของคู่สมรสฝรั่งเศส รวมทั้งหน้าที่ stamp เข้าออกเมืองไทย


15.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุช่วงเวลาให้ตรงตามกำหนดการแต่งงานของคุณ


16.ประกันสุขภาพ 90 วัน

ประกันสุขภาพซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ทก็ได้ค่ะ มีมากมายหลายบริษัทค่ะ เริ่มตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเพ็กเก็จไหน เช่น
1.www.bupathailand.com
2.www.elvia.ch
3.www.iag.co.th
4.www.lmgpacific.com
5.www.mondial-assistance-thailand.com


#เอกสารทุกอย่างใช้สำเนา 2 ชุด


เอกสารที่ต้องนำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ต้องนำไปประทับตราที่กระทรวงต่างประเทศก่อนค่ะ ตรงถนนแจ้งวัฒนะ เปิดตั้งแต่ 8.30 - 14.30 จันทร์ถึงศุกร์ ไปติดต่อที่ชั้น 3 กองสัญชาติและนิติกรณ์ ราคาอยู่ที่ 200 บาทต่อแผ่นใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนคือภายใน 1 วัน ราคาอยู่ที่ 400 บาทต่อแผ่น หากไม่สะดวกในการไปเอง ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ติดต่อที่เบอร์ 0-2575-1056-59

กระทรวงต่างประเทศ รับรองเอกสาร ย้ำนะคะ เฉพาะ "เอกสารที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ" เท่านั้นค่ะ "เอกสารที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ" เท่านั้น (อีกซักรอบ และขอเป็นรอบสุดท้ายนะคะ) เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาเอกสารไปแปลเป็นฝรั่งเศสมาก่อนประทับตรารับรอง เพราะกระทรวงต่างประเทศจะไม่รับประทับตราเอกสารที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ และในทางกลับกัน หากมีเอกสารตัวใดที่เป็นภาษาฝรั่งเศส (เช่นทะเบียนสมรสหลังการแต่งงานของคุณที่ฝรั่งเศส) คุณต้องนำไปแปลเป็นไทยหรืออังกฤษก่อนนำมาประทับตราค่ะ

ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสำหรับการยื่นขอประทับตราเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศทางไปรษณีย์นะคะ ไม่ต้องไปด้วยตัวเองค่ะ เพราะไปเองต้องไปรอน่าจะ 4 ชมนะ ถ้ามีเวลายื่นแบบนี้น่าจะสบายกว่า ยิ่งถ้าสาว ๆ อยู่ต่างจังหวัด ยิ่งสะดวกดังนี้ค่ะ

1. เขียนคำร้อง(ตัวเองยื่น)

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแทนเจ้าของเอการ)

เอกสาร Dowload ได้ที่ http://www.mfa.go.th/web/804.php

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ passport ของเจ้าของเอกสารและหรือของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ

4. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริงภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด เช่นสูติบัตร

5. กรณีที่เอกสารแปลก่อนรับรอง ต้องแปลและเซ็นชื่อผู้แปล

- รับรองคำแปลถูกต้อง กรณีแปลจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเป็นภาษาไทย

- Cartiflied correct translation กรณีแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ

6. ซื้อธนานัติค่าส่งและแปลรวมกันโดย
สั่งจ่าย ปณ หลักสี่ ในนามคุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

- ค่ารับรองชุดละ 400 บาท
- ค่า EMS อีก 50 บาทต่อการรับรอง 1 ครั้ง

7.ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่คุณอดุลศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สงสัยโทร 02-5751058-9 fax 02-5751054 or 1111 or 02-9817171 ต่อ 3309 or 3442 or 3303 or email : consular@mfa.go.th or www.mfa.go.th


หลังจากเอกสารได้รับการประทับตราเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารดังกล่าวแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
โดยนักแปลที่ได้รับรองจากทางการฝรั่งเศส(traducteur assermente)

สามารถนำเอกสารไปแปลที่สมาคมฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ได้ค่ะ (ใช้ตัวที่ประทับตราเลยนะคะ) ราคาต่อแผ่นอยู่ที่ 300-500 บาท ใช้เวลาในการแปลประมาณ 2-3 วัน (ขึ้นอยู่ว่าเอกสารที่จะแปลเยอะหรือไม่) เวลาเปิดทำการที่สมาคมฝรั่งเศส 8.00-12.00 โทร. 0-2670-4203 และ 0-2670-4205

หรือสำนักงานรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต (การแปลเอกสารราคาอยู่ที่ 700-800บาท/หน้า)

THE CORNER

186/1 Charoen Krung Soi 36,

10500 BANGKOK

Tel./Fax : 02 233 16 54

Mobile : 01 482 99 74


EXPRESS TRANSLATION SCE & TRAVEL CO.LTD.

l 590-592 Ploenchit Road BANGKOK

Tel. : 02 250 04 12

Fax : 02 252 03 37

ศูนย์การแปล เดอะ ซัน
The Sun Translation and Language Service
ชั้น 3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-6689 โทรสาร 0-2266-6687
อีเมล์: info@thesun.co.th เว็บ http://www.thesun.co.th/

(อย่าสนใจบุคคลที่คอยเรียกร้องให้เราไปแปลกับเขานะคะ
เพราะเราต้องใช้บริการร้านที่รับรองโดยสถานทูตฝรั่งเศสค่ะ)


หลังจากนั้นก็นำเอกสารที่แปลไปประทับตราที่กงศุลที่เจริญกรุง 36 หลังโรงแรมโอเรียนเตล (ทางสมาคมที่แปลเขาจะแม็กเอกสารที่ประทับและแปลไว้ด้วยกัน คือตัวที่ประทับตราจะอยู่ด้านล่างและตัวแปลอยู่ด้านบน) แนะนำว่าให้ไปแต่เช้าค่ะ เพราะเขาก็รับประทับตราถึงเที่ยงเหมือนกัน พอไปถึงเขาก็จะขอบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เพื่อจดคิว และนั่งรอสักพัก เขาก็จะเรียกชือเพื่อไปประทับตราเอกสารได้ที่ชั้น 2 (ขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปสุด แล้วก็จะเจอ) คนที่ประทับตราเป็นคนฝรั่งเศส หน้าตาเหมือนคนไทยมาก เขาพูดไทยได้ และที่สำคัญ เขาเป็นคนสัมภาษณ์ด้วย ราคาอยู่ที่ประมาณ 920 บาทต่อแผ่นค่ะ

หลังจากที่ดำเนินการมาถึงตรงนี้แล้ว ก็ถ่ายเอกสารข้างต้นไว้เยอะ ๆ ค่ะ เพราะว่าจะต้องใช้หลายงาน และก็ส่งเอกสารตัวจริงไปให้แฟนคุณ

จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแฟนคุณที่ต้องไปอำเภอ แล้วเอกสารของแฟนคุณก็เตรียมเหมือนกันนะคะ เอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับทางคู่สมรสฝ่ายไทยค่ะ ขึ้นอยู่กับอำเภอที่คุณไปยื่นขอทำเรื่องจดทะเบียนสมรสด้วย โดยทั่วไปเค้าอาจจะขอเอกสารบางอย่างเพิ่ม เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ เอกสารการเป็นเจ้าของที่อยู่ สัญญาเช่าบ้าน ใบรับรองการเสียภาษี

โดยทั่วไป จะมีเอกสารรับรองประเพณีการสมรส Certificat de coutume ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ที่ฝรั่งเศส อยู่ด้วย เอกสารตัวนี้ปกติส่งไปขอทางไปรษณีย์ได้ ที่แผนกกงสุล โดยส่งสำเนาพาสปอร์ตของคุณและของแฟนไปพร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ระบุที่อยู่เพื่อส่งกลับแล้วต้องแนบเช็คค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ไปด้วยค่ะ

ข้อมูลประสบการ์ณของคุณส้ม ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

**จะมีเอกสารอีกหนึ่งตัวที่แฟนต้องไปขอคือ certificat de coutumes ตัวนี้แฟนไปขอได้ที่ กงศุลไทยในฝรั่งเศสค่ะ มีทั้งที่ ลิยง โมนาโก ปารีส ใกล้ที่ไหน ขอที่นั่นค่ะ แฟนส้มไปขอที่โมนาโก เอกสารที่ต้องใช้ขอคือ
-สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกของเรา และของแฟน
-เช็ค 15 ยูโร
ถ้าใกล้ก็ไปขอด้วยตัวเองเลยค่ะ ถ้าไกลเราก็จัดส่งเอกสารตามนั้นไปทางไปรษณีย์ แนบจดหมายอธิบายไป 1 ฉบับค่ะ ว่าเราจะแต่งงานแล้วต้องการเอกสารตัวนี้ แนบซองเปล่าเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองด้วยนะค่ะ แล้วเค้าก็จะออกให้และส่งกลับมาหาเราค่ะ..

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารตัวนี้ให้ติดต่อ

AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE
8, rue Greuze
75116 Paris

Tél : 01 56 26 50 50
Fax : 01 56 26 04 45/46
e-mail : thaipar@wanadoo.fr, thaipar@mfa.go.th

รถโดยสารประจำทาง : 63, 32, 30, 22
รถไฟใต้ดิน (เมโทร) : Trocadéro (ligne 6 et 9)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
Chancellerie : 9.30น. ถึง 12.30น. และ 14.30น. ถึง 17.30น.
ฝ่ายกงศุล : 9.30น. ถึง 12น. (ปิดทำการตอนบ่าย)
การรับรองทางด้านนิติกรณ์ : 9.30น. ถึง 12น.
การบริการทางด้านพาสปอร์ตไทย และเอกสารทะเบียนราษฎร : 1430น. ถึง 17.00น.

หลังจากที่ส่งเอกสารไปให้ว่าที่คู่สมรสที่ฝรั่งเศส ว่าทีคู่สมรสต้องนำเอกสารไปยื่นที่อำเภอเทศบาลเมือง (Mairie)ที่ตนพำนักอยู่

บางอำเภอเขาอาจจะเรียกแฟนคุณสัมภาษณ์ด้วยค่ะ และเขาก็จะส่งเรื่องมาที่สถานฑูตฝรั่งเศสที่ไทยเพื่อสัมภาษณ์คุณเหมือนกันค่ะ และทางสถานฑูตฝรั่งเศสที่ไทยก็จะแฟ็กซ์เอกสารการสัมภาษณ์นั้นกลับฝรั่งเศสหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ระหว่างนั้นเขาจะติดประกาศประมาณ 2 สัปดาห์ หากไม่มีใครคัดค้านก็จะได้เอกสารใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงาน (certificat de publication et de non-opposition )

เมื่อการขออนุญาติแต่งงานกับทางอำเภอที่ฝรั่งเศสได้ประสานงานกับสถานฑูตที่เมืองไทยเรียบร้อย ทางแมร์รี่จะออกตัวสำเนาให้แฟน และก็ให้แฟนส่งเอกสารตัวนี้มาให้เรา พร้อมกับเอกสารต่างๆของแฟนพี่ต้องเอามายื่นขอวีซ่าแต่งงานที่สถานฑูตฝรั่งในไทย..

ระหว่างทีรอเอกสารเดินทางมาที่บ้าน เราก็สามารถจองคิวเตรียมยื่นเอกสารกับตัวแทนของสถานฑูตได้เลยค่ะ

จองคิวยื่นขอวีซ่าได้ที่เวปไซต์นี้

https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการยื่นวีซ่าต่างๆผ่านทางตัวแทนสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ

https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=procedure

หลังจากที่ได้ทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารขอวีซ่าไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว
คุณก็นำเอกสารไปยื่นวีซ่าได้ ซึ่งเอกสารในการยื่นขอวีซ่าระยะสั้นมีดังนี้ค่ะ
1. Application form สำหรับ วีซ่าเช้นเก้นระยะสั้น 1 ชุด สามารถโหลดได้ที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=download_forms

พร้อม พาสปอร์ต ตัวจริง (ที่สำคัญพาสปอร์ตต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะคะ)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นขาว 2 รูป (เตรียมไปหลายรูปก็ดีค่ะ เพราะเขาจะขอเพิ่ม)
3. สำเนาบัตรประชาชนแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย (ตัวนี้ใช้สำเนาที่เราสำเนาไว้ก่อนส่งให้แฟนได้เลยค่ะ)
4. สำเนาสมุดบัญชี ที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการกลับ หากแต่งงานไม่ทัน ภายในสามเดือน (เขาจะให้แค่ 3 เดือน จะต้องมีการแต่งงาน แล้วก็กลับไปทำ วีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสกับสถานฑูตอีกครั้งก็จะอยู่ได้ยาว หากไม่สามารถแต่งงานได้คุณก็ต้องกลับค่ะ) สมุดบัญชีให้เขียนชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงชื่อภาษาไทยได้เลยค่ะ
5. หนังสือรับรองการทำงาน (หากยังทำงานอยู่) พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือน
6. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส
7. สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส (เอาหน้าที่มีการแสตมป์เข้าออกประเทศไทยด้วย)
8. สำเนาเอกสารรับรองที่อยู่ เช่น สัญญาเช่าบ้าน หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน หรืออาศัยอยู่กับครอบครัว ก็ต้องมีหลักฐานในส่วนของเจ้าของบ้านมาด้วย
9. สำเนาเอกสารการจ่ายภาษีของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส
10. สำเนา Statement 3 เดือนของคู่สมรสฝรั่งเศส
11. หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของคู่สมรสฝรั่งเศส
12. จดหมาย เขียนแสดงถึงความสัมพันธ์และเหตุผลว่าทำไมต้องแต่งงงานกันและรับรองว่าจะอยู่ร่วมกัน
13. Attestation d'accueil 3 เดือน ตัวนี้ต้องไปขอที่อำเภอของคู่สมรสชาวฝรั่งเศสค่ะ จะทำการขอตอนที่ขอใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงานก็ได้เพราะเอกสารตัวนี้แต่ละอำเภอจะใช้เวลาไม่เท่ากัน อย่างกรณีของแฟนเรา 1 อาทิตย์ ของเพื่อนบางคน 1 เดือน **เอกสารตัวนี้จำเป็นต้องใช้ตัวจริง และสำเนาค่ะ ต้องมีไปยื่นทั้งสองใบ**
14.สำเนาใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงาน (เราสอบถามคนที่รับเอกสารทำวีซ่าว่า ตัวจริงใช้ตอนไหน เขาถามว่าได้รับหรือยัง เราก็ตอบว่าได้รับแล้ว เขาเลยให้เอาแม็กไว้กับพาสปอร์ตเลย)
15.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุช่วงเวลาให้ตรงตามกำหนดการแต่งงานของคุณ
16.ประกันสุขภาพ 90 วัน

การส่งหรือเตรียมเอกสารอาจจะต้องแตกต่างกันไปเพราะขึ้นอยู่แต่ละ Mairie ที่เราจะไปจดทะเบียนค่ะ

ตั๋วและประกันก็ซื้อหลังจากวีซ่าออกนะคะ

หลังการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสชาวไทยต้องบินกลับไปขอวีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสชาวฝรั่งเศสอีกครั้ง ที่สถานฑูตฝรั่งเศส ประเทศไทย
(ข้อมูลรายละเอียดขออนุญาติเขียนแยกไว้เพราะจดทะเบียนที่ฝรั่งเศสหรือไทย ต้องขอวีซ่าตัวนี้กับสถานฑูตเหมือนกันทั้งคู่)

เมื่อมาอยู่ฝรั่งเศสหลังการแต่งงานครั้งแรกจะเป็นวีซ่าระยะยาวมีอายุหนึ่งปี (ทำงานได้) และต้องยื่นเรื่องตรวจสุขภาพ อบรม ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษากับ OFII และได้รับสติกเกอร์ติดในพาสปอร์ต(ตรงนี้มีค่าธรรมเนียมเป็นแสตมป์ภาษีอากรที่ต้องใช้ราวๆ 300ยูโร)

ระหว่างที่คุณถือวีซ่าระยะยาวอยู่นั้น คุณจะสามารถทำงานที่ฝรั่งเศส และเดินทางไปกลับไทย ฝรั่งเศส และเข้าออกประเทศในเขตเชนเก้นของยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา ตราบใดที่วีซ่าของคุณยังมีอายุการใช้งานอยู่ (ยกเว้นประเทศอังกฤษ ต้องไปขอวีซ่ากับตัวแทนของสถานฑูตอังกฤษ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ก่อนวีซ่าหมดอายุสองเดือนต้องไปติดต่อกับเพเฟคจูร์ (prefecture)ของเมืองที่คุณอยู่อาศัยเพื่อขอบัตรอยู่อาศัย (carte de sejour)ซึ่งจะมีอายุ 1ปี จากนั้นขอต่อได้อีก 1ปี พร้อมค่าธรรมเนียมในการต่อบัตรแต่ละครั้ง ครั้งละ 75 ยูโร

หลังการสมรสและอยู่ที่ฝรั่งเศสติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามปี ถ้าอยู่กันดีไม่มีปัญหาอะไรขอบัตรอยู่ต่อได้เป็นบัตร resident มีอายุ 10 ปี

เมื่อ ขอบัตร 10 ปี และแต่งงานครบสี่ปีแล้ว ถึงจะขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ คุณจะขอสัญชาติฝรั่งเศสหรือไม่ขอจะอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกเองค่ะ


ขอได้รับความขอบคุณการรวบรวมข้อมูล และแชร์ประสบการณ์จาก คุณตุ้ย คุณนี คุณเรน คุณ brest คุณเชอร์รี่ คุณปุ้ย คุณแอ๋ม คุณหมูหยอง คุณเจี๊ยบ คุณเก๋ คุณส้ม และอีกหลายๆคนนะคะ

รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานกับชาวฝรั่งเศสที่ประเทศไทย

ต้องเตรียมเอกสารประกอบการแต่งงานดังนี้

1. สำเนาสูติบัตร(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)

2. ใบรับรองโสด(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมแปลภาษาฝรั่งเศส)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หนังสือรับรองรายได้ของว่าที่คู่สมรส

7. สูติบัตรของว่าที่คู่สมรส (ใช้ตัวจริงและต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน)

8. สำเนาหนังสือเดินทางของว่าที่คู่สมรส (พร้อมหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศไทยในหน้าพาสปอร์ต)

9. เอกสารรับรองที่อยู่ของว่าที่คู่สมรส เช่นสัญญาเช่าอาพาร์ทเมนต์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

10. ชื่อบุคคลอ้างอิงในฝรั่งเศส 2 คน

11. กรอกข้อมูล 2 ชุด จากสถานทูตฯ


สำหรับข้อมูลการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยกับคู่สมรสชาวฝรั่งเศสที่เป็นภาษาฝรั่งเศส สามารถดูได้ที่นี่

http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article586


หลังจากนั้น นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานฑูตฝรั่งเศส ฝ่ายกงศุล ถ.เจริญกรุง 36 เวลทำการ 08.30 - 12.00 น.ค่ะ
โดยที่คู่สมรสชาวฝรั่งเศส ต้องบินมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมคู่สมรสชาวไทยนะคะ

อย่าลืมนำพาสปอร์ตของเราไปด้วยนะคะ เพราะนอกจากจะใช้ตอนเข้าสถานทูตแล้ว เค้ายังขอไปสำเนาอีกด้วย
หลังจากที่รับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เรากรอกเอกสารคล้ายกับแบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับว่าที่คู่สมรส
อาจจะมีสัมภาษณ์บ้างเล็กน้อย เค้าก็จะเอาเอกสารมาให้ 2 ชุด ชุดนึงภาษาไทย กับอีกชุดเป็นภาษาฝรั่งเศส
ก็เป็นคำถามต่างๆ มีประมาณ 2-3 หน้า ถามถึงความสัมพันธ์ว่า รู้จักกันได้ยังไง นานมั้ย ติดต่อกันยังไง เคยไปฝรั่งเศสมั้ย เคยไปรู้จัก/เจอกับครอบครัวของแฟนมั้ย เค้าเคยพบกับทางบ้านเรามั้ย คุยกันภาษาอะไร พูดฝรั่งเศสได้บ้างมั้ย
แล้วก็มีรายละเอียดส่วนตัวของแฟนว่าทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของแฟนที่นั่น ประมาณนี้ค่ะ
ระหว่างกรอกเอกสารเจ้าหน้าที่จะขอพาสปอร์ตของทั้งสองคนไปสำเนาอีกที ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำไมเหมือนกัน
พอกรอกเอกสารเสร็จเค้าก็สัมภาษณ์ตามเอกสารนั่นแหละ เหมือนกับจะเช็คว่าเราตอบตรงกันมั้ย ถ้ายังไงก็อย่าลืมคุยกันไว้ว่าจะตอบอะไรกันดี
แล้วเค้าก็ถามถึงพวกรูปแต่งงาน ถ้าจัดงานแต่งงานก่อนจดทะเบียนก็นำไปยื่นด้วยได้

เมื่อเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะบอกวันที่คร่าวๆว่าเมื่อไหร่ควรจะติดต่อมาอีกที (ราวๆ สองเดือนโดยประมาณ)

ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ไทย คู่สมรสชาวฝรั่งเศสต้องบินไปกลับไทยฝรั่งเศสสองรอบ (ในกรณีที่ไม่มีวีซ่าเกินสามเดือน หรือไม่ได้อยู่อาศัยที่เมืองไทย)ในทางกลับกันหากขอไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส คู่สมรสชาวไทยต้องเป็นฝ่ายบินไปกลับไทยฝรั่งเศสสองรอบค่ะ (ไปจดทะเบียนรอบนึง และบินกลับมาขอวีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสอีกรอบนึงค่ะ)

ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารไปยังเมืองของว่าที่คู่สมรส ในฝรั่งเศส
เพื่อทำการปิดประกาศการสมรสว่าไม่มีใครคัดค้านประมาณ10วัน เมื่อสิ้นสุดการปิดประกาศ
เจ้าหน้าที่ทางฝรั่งเศสจะทำเอกสารตอบกลับมายังประเทศไทย
ในระหว่างนี้ก็ตั้งตารอใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะได้ซะที คุณสามารถโทรไปเมืองของว่าที่คู่สมรส ในฝรั่งเศส
เพื่อสอบถามความคืบหน้าได้

เมื่อถึงกำหนดและเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับเอกสารจากฝรั่งเ ศสแล้ว
เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส คุณและว่าที่คู่สมรสต้องไปรับเอกสารด้วยตัวเอง

ซึ่งคุณต้องทำตามนี้

1. นำหนังสือรับรองเพื่อประกอบการสมรสนี้ไปขอรับรองที่กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ (123
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่)

2. ถือเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียนสมรสได้ที่ว่าการเขตในกรุงเทพฯ หรือที่ว่าการอำเภอในต่างจังหวัด

3. หลังจดทะเบียนสมรสแล้ว ขอสำเนาบันทึกการสมรส(ไม่ใช่ทะเบียนสมรส)จากเจ้าหน้าที่ 1 ชุดมีอย่างเดียวเท่านั้นคือใบทะเบียนสมรส ที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไม่ใช่ใบสำคัญการสมรสที่มีดอกไม้นะคะ แล้วนำกลับไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศอีกครั้ง

หลังจากนั้นก็นำบันทึกการสมรสที่ประทับตราแล้วไปแปลถ้าให้ดีนำไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงนำไปทิ้งไว้ให้ที่ร้านแปลนะคะ

การแปลเอกสารราคาอยู่ที่ 700-800บาท/หน้า

**แปลเอกสารขอแนะนำ ให้แปลที่สมาคมฝรั่งเศสที่อยู่ในสถานทูตฝรั่งเศส สาธร ค่ะ เพราะไม่แพง ตั้งแต่ 300-600 ต่อใบ***

4. นำสำเนาบันทึกการสมรสที่รับรองโดยกระทรวงต่างประเทศไปแปลเป็นภาษาฝรั่ งเศส
โดยผู้แปลที่มีรายชื่อไว้กับสถานทูตฯเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถนำไปให้สถานทูตฯ (กงศุล เจริญกรุง) ได้

หลังจากที่นำเอกสารที่แปลไปให้สถานทูตแล้ว เจ้าหน้าที่จะบอกว่าอีก3 วันทำการ ให้มารับ
สมุดครอบครัว(Livret de Famile) หรือ familly bookได้ เป็นอันว่าเรียบร้อยเสร็จเรื่องการจดทะเบียนสมรสที่ไทยค่ะ

 • ชอบ
หลังการจดทะเบียนสมรส หากต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุลตามสามี สามารถทำได้ดังนี้

1.นำ Acte de mariage หรือ Livret de famille อย่างใดอย่างหนึ่งไปแปลเป็นภาษาไทย แต่แนะนำ Livret de famille นะคะเพราะราคาถูกกว่าแค่ 500 B (แปลที่สมาคมฝรั่งเศส)
2.นำเอกสารที่แปลเสร็จแล้วไปประทับตราที่กงสุลฝรั่งเศส(เจริญกรุง) หลังจากนั้นประทับตราอีกครั้งที่กงสุลไทย(แจ้งวัฒนะ)
3.นำเอกสารที่ประทับตราเสร็จแล้วไปยื่นที่เขต เขตไหนก็ได้ กรณีมีทะเบียนบ้านในกทม. เพื่อบันทึกทะเบียนฐานะครอบครัว (เอกสารที่ใช้ประกอบคือบันทึกข้อตกลงจากสามียินยอมให้ใช้นามสกุล , พยาน 2 คน)
4.นำเอกสารที่ทางเขตออกให้ (หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล) ไปยื่น ณ เขตที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หลังจากนั้นทำบัตรปชช.ใหม่ และนำบัตรปชช.ดังกล่าวใบยื่นทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้เลยค่ะ

การเปลี่ยนคำนำหน้า นามสกุลตามสามีนั้น กฏหมายฝรั่งเศสไม่บังคับนะคะ ถ้าจะขอวีซ่าติดตามสามีไปอยู่ที่ฝรั่งเศส หากไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนคำนำหน้าหรือนามสกุลตามสามีเพราะมีเอกสารที่เมืองไทยต้องตามแก้หลายอย่าง ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะ

 • ชอบ
เอกสารที่ใช้ขอวีซ่าระยะยาวแบบติดตามคู่สมรส (ตามรายการเอกสารจากสถานทูต)

1. รูปถ่ายของเรา 3 ใบ (ขนาดสองนิ้ว พื้นหลังสีขาว)
2. พาสปอร์ตของเรา (พาสปอร์ตใหม่หลังการเปลี่ยนชื่อ หรือพาสปอร์ตอันเดิมที่ยังเป็นนางสาว นามสกุลไทย แต่มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
3. สำเนาพาสปอร์ตของเรา 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
5. สำเนา family book 2 ชุด
6. สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส 2 ชุด
7. สำเนาค่าน้ำ/ค่าไฟที่บ้านแฟน 3 เดือนล่าสุด 2 ชุด
8. จดหมายให้แฟนเขียนว่าทำไมถึงอยากให้เราไปอยู่ฝรั่งเศส (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) **ตัวอย่างจดหมายดูได้ด้านล่าง**
9. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าระยะยาว 2 ชุด
10.กรอก แบบฟอร์มของ OFII
สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้

https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=download_forms

จองคิวยื่นขอวีซ่าได้ที่เวปไซต์นี้

https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการยื่นวีซ่าต่างๆผ่านทางตัวแทนสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ

https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=procedure

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนจดหมายขอวีซ่าระยะยาวติดตามสามีค่ะ

Mme ou Mr .... .....
(adresse)
Tel : ...
Courriel : ....


A lattention du service des visas du Consulat General de France à Bangkok, Thailande

Objet : Lettre pour etablissement en France
Pieces Jointes : Photocopie de la carte d'identite française
justificatif de domicile (détailler: ex, facture EDF, bail )


A ......., le ........

Madame, Monsieur,

Je soussigne(e) (Mr) Mme (nom de JF epouse nom), marie(e) le (date) a ................. , declare, par la presente, solliciter le visa pour mon epouse Mme................ afin qu'elle puisse venir s'etablir a mes cotes, a mon domicile en France.
Ci joint l'acte de transcription numero ........... de notre mariage sur les registres français , ainsi que (ou) notre livret de famille

Je reste à votre entiere disposition pour tout renseignement complementaire.
Veuillez Madame, Monsieur, recevoir l'expression de ma consideration distinguee

Signature
(Mr.....)

แอบเอาสัญลักษณ์ของคำบางคำออกค่ะ เพราะกลัวจะโพสต์แล้วกลายเป็นภาษาต่างดาว ถ้าส่งตัวอย่างนี้ไปให้คุณสามีเขียน เค้าคงจะทราบเองค่ะว่าต้องใส่สัญลักษณ์ให้ถูกต้องตรงคำไหนนะคะ
แนะนำให้เขียนด้วยลายมือเค้าเองค่ะ พยายามให้อ่านออกง่ายๆหน่อย และอย่าลืมเซ็นชื่อท้ายจดหมายด้วยนะคะ

ลิงค์ของตัวอย่างจดหมาย เอามาจากที่นี่ แล้วมาดัดแปลงให้เข้ากับคู่สมรสไทยฝรั่งเศสเล็กน้อย

http://www.bladi.net/forum/124713-demande-lettre-visa-long-sejour/

ประสบการณ์การยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสผ่านตัวแทนของคุณหนึ่ง (ขอบคุณคุณหนึ่งมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

เมื่อเราทำการนัดแล้วพอถึงเวลาก็ไปยื่นเลย (แนะนำว่าไปก่อนนิดนึงก็ดีค่ะ หนึ่งรอนานมาก) ไปถึงเค้าจะถามเวลานัดเรา แจกแฟ้มให้1 อันจากนั้นจ่ายตังค์ก่อนเลยค่ะ ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น แล้วก็นั่งรอ เค้าก็จะมาเรียกตามเวลาที่นัดก่อน-หลัง จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยรอคุยกับเราราวๆ10 โต๊ะได้ ของหนึ่งเอกสารครบ แต่เจ้าหน้าที่เค้าก็ทดสอบเรานิดหน่อย เค้าถามหนึ่งว่าจดหมายที่แฟนเขียนมาเข้าใจมั้ยว่าเขียนว่าอะไรบ้าง เราก็ตอบไป (เพราะว่าสามีแปลมาให้ฟังแล้ว) ก็แค่นั้นแหละค่ะ ทางTLS แจ้งว่าประมาณ5 วัน แต่ก็แล้วแต่กรณีไปนะคะ เค้าบอกว่าจะมี sms แจ้ง แต่เราสามารถเช็คทางweb site ได้ค่ะว่าตอนนี้ของเราไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ของหนึ่งไม่มี sms แจ้งมาเลย แต่พอเช็คทาง web ว่าเค้าจัดส่งมาที่ TLS แล้วก็โทรเข้าไปถามเค้าบอกว่าเล่มกลับมาแล้วก็มารับเองเลยค่ะ

 • ชอบ
ระเบียบใหม่ สำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส ที่ประสงค์ขอวีซ่าระยะยาว (ขอบคุณคุณหมูหยองสำหรับการแจ้งข่าวค่ะ)

จะต้องมีการทดสอบภาษาฝรั่งเศส และกฎหมายพื้นฐานของประเทศฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศสก่อน

โดยหากทดสอบแล้วไม่ผ่านทดสอบ จะมีการเปิดอบรมให้ฟรี 40 ชม.คะ

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากทาง website ค่ะ แต่หน้าที่เป็นภาษาฝรั่งเศสจะให้รายละเอียดมากกว่า

แต่หน้าเว็ปที่เป็นภาษาไทย ยังไม่มีการประกาศคะ

จาก website ของ สถานทูตฝรั่งเศสค่ะ

http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article1252(ภาษาฝรั่งเศส)

http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article1502 (ภาษาอังกฤษ)


รายละเอียดปลีกย่อยของกฏใหม่ที่ว่านี้

อุ้มจะช่วยแปลคร่าวๆเพื่อความกระจ่างดังนี้นะคะ

Les conjoints de français, avant la délivrance du visa, seront soumis à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République ; si le besoin en est établi, lintéressé recevra une formation gratuite dune durée de 40 heures pour la langue française et de 3 heures pour les valeurs de la République.

ตรงนี้หมายความว่าต้องมีการทดสอบภาษาและการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสค่ะ ถ้าผ่านก็ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็มีการให้เรียนภาษาฟรี สี่สิบชั่วโมง และต้องอบรมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปอีก สามชั่วโมง ค่ะ

La présence à cette évaluation et le cas échéant aux formations est obligatoire et constitue une étape préalable à la délivrance éventuelle du Visa long séjour, visa nécessaire pour votre entrée sur le territoire français.

จำเป็นต้องมีการทดสอบก่อนการให้วีซ่าระยะยาวและก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศส

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Après avoir déposé leur demande de visa, les conjoints de Français recevront une convocation pour une évaluation, à lAlliance française de Bangkok, sur leurs connaissances de la langue française et des valeurs de la République.
Alliance Francaise : 29 South Sathorn Rd
BANGKOK 10120
Tel 02 670 42 44
Courriel : ofii.bangkok@alliance-francaise.or.th
Une permanence est assurée du mardi au jeudi de 13h30 à 17h30.

วัน เวลา สถานที่ อีเมล์ติดต่อ ที่กำหนดให้มีการทดสอบค่ะ (วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 ถึง 17:30)

Si toutefois, vous justifiez de l'une des situations suivantes :
- 3 ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger,
- 3 ans d'études dans un établissement scolaire francophone à l'étranger,
- 1 an d'études supérieures en France,
vous pouvez être dispensé(e) de la première évaluation en langue française. Vous devrez adresser une demande de dispense au Consulat et joindre tout justificatif attestant de votre scolarité (certificat de scolarité, carte d'étudiant, diplôme, etc...).

กรณียกเว้น ไม่ต้องมีการทดสอบ สำหรับคนที่เคยเรียนหนังสือด้วยหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี (ที่ไทย หรือประเทศอื่นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก) หรือเคยเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาหนึ่งปี (เฉพาะการศึกษาขั้นสูงเท่านั้นนะคะ) ทั้งนี้ต้องแนบเอกสารรับรองการเรียนที่ว่าไปด้วยค่ะ

Lévaluation doit être passée dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de délivrance du récépissé de la demande de visa.

การทดสอบทั้งหมด (รวมการเรียนอบรม ฯลฯ) จะต้องจบสิ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน หกสิบวัน (นับจากวันที่สถานฑูตได้รับเรื่องการขอวีซ่าระยะยาวของคุณนะคะ)


ต่อหน้าสองค่ะ
1. La connaissance de la langue française
Le niveau de connaissance de la langue française, écrite et orale, est apprécié en utilisant un test denviron 10 minutes.

เกี่ยวกับความรู้ภาษาฝรั่งเศส ต้องได้รับการทดสอบทั้งการเขียนและการพูด โดยใช้เวลาราวๆ สิบนาที

- Si les résultats aux tests sont suffisants, une attestation Ministérielle de Dispense de Formation Linguistique est délivrée. Lintéressé est alors dispensé de formation et de passage du DILF en France, obligatoire dans le cadre du Contrat daccueil et dintégration.

ถ้าสอบผ่าน ก็จะได้รับใบรับรองความสามารถทางภาษา และอาจจะไม่ต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศส เพื่อให้ได้ DILF (ประกาศรับรองการใช้ภาษาฝรั่งเศสเหมือนการสอบโทเฟลของภาษาอังกฤษนั่นแล่ะค่ะ)

- Si les résultats aux tests établissent un besoin de formation, lintéressé bénéficiera dune formation obligatoire de 40h. A lissue de cette formation, une attestation de suivi lui sera délivrée. Une seconde évaluation est réalisée à lissue de la formation. En cas de réussite, lintéressé est dispensé de la formation organisée en France mais elle ne le dispense pas de passer le DILF en France.

ถ้าผลออกมาไม่ผ่าน ก็ต้องได้รับการเรียนภาษาภาคบังคับ สี่สิบชั่วโมง และหลังการเรียนก็ใช้ได้รับใบรับรอง และจะมีการทดสอบรอบที่สอง ถ้าสอบผ่าน ก็อาจจะไม่ต้องมาเรียนเพิ่มที่ฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ DILF ในอนาคต (ถึงตอนนั้นก็ต้องไปดิ้นรนกันเอาเอง เพราะใบประกาศรับรองความสามารถทางภาษาจำเป็นต้องใช้สำหรับคนที่ต้องการขอบัตรสิบปี หรือขอสัญชาติ ที่ฝรั่งเศส)

2. La connaissance des valeurs de la République
การทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
Le niveau de connaissance des valeurs de la République est apprécié au cours dun entretien individuel de 10 minutes dans une langue comprise par lintéressé.
Lintéressé se voit poser six questions portant sur les valeurs de la République telles que légalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, létat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que lexercice de la citoyenneté.

ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ด้วยภาษาที่ผู้สัมภาษณ์เข้าใจ (ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นฝรั่งเศส อังกฤษ หรือ ไทย)
คำถามมีด้วยกันหกคำถาม เกี่ยวกับ ความเท่าเทียมกันของชายและหญิง อิสระในการนับถือ(หรือไม่นับถือ)ศาสนา สิทธกฏหมาย ความเท่าเทียมกัน ความสงบปลอดภัย และ หน้าที่ของประชาชนชาวฝรั่งเศส (อันนี้แปลแบบไม่ได้เปิดดิคฯ แปลเท่าที่เข้าใจคร่าวๆนะคะ ถูกบ้างมั่วบ้างอย่าว่ากันเลยนะ รายละเอียดความหมาย ให้ดูในข้อความที่คุณหมูหยองช่วยหามาให้ส่วนหนึ่ง ที่เป็นภาษาอังกฤษด้านบนนั่นแล่ะค่ะ)

- Si lintéressé répond correctement à 5 questions sur 6, il se voit délivrer une attestation de connaissances des valeurs de la République.

ถ้าตอบถูกห้าคำถามจากหกคำถาม ก็จะได้รับใบประกาศรับรองความรู้พื้นฐานของประเทศฝรั่งเศส

- Si lévaluation en établit le besoin, lintéressé bénéficie dune formation obligatoire de 3 heures à lissue de laquelle une attestation de suivi est délivrée. Une seconde évaluation sera réalisée à lissue de la formation.

ถ้าไม่ผ่าน ก็ต้องได้รับการบังคับอบรมสามชั่วโมง ถึงจะได้ใบประกาศ และจะได้รับการทดสอบหลังการอบรมอีกเป็นครั้งที่สอง
ข้างล่างเป็นตัวอย่างคำถาม (แต่ไม่ชัวร์นะค่ะ ว่าเค้าจะถามแบบนี้มั๊ย) ที่คุณสามีเคยหาเอาไว้ให้ ตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องเข้ากฎระเบียบใหม่เหมือนกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่น ๆ ค่ะ

L'égalité entre les hommes et les femmes
Equal rights between men and women, based on the principles of non discrimination and equality. Its protected by the United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women of 1979 (work, salary etc.). The principle of non discrimination based on sex contained in all instruments of protection of fundamental rights.

La laïcité en France
Secularism (laïcité) in France is a principle that distinguishes the political power of religious organizations. The government must be neutral and guarantees freedom of religion.

Létat de droit
The rule of law is a legal situation in which everyone is subject to compliance with the law, from the simple citizen to the public and political power. The rule of law is bound to respect the hierarchy of norms, the separation of powers and fundamental rights.

Les libertés fondamentales
Content fundamental freedoms:
* Human Rights (Human rights are a concept that every human being has rights universal, inalienable, whatever the positive law or other local factors such as ethnicity, nationality or religion.)
* Civil liberties (Civil liberties are a legal status, for exemple: the dignity of the human person, the right to life, the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading, the prohibition of slavery, servitude and forced or compulsory labor)


เกี่ยวกับกฏระเบียบใหม่ของสถานฑูตนี้ ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มากค่ะ ต้องรอให้มีการทดสอบ อบรม และรอให้หลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้รับทราบกันทีหลังค่ะ

 • ชอบ
สำหรับหน่วยงาน OFII (ขอบคุณคุณเจี๊ยบและคุณหมูหยอง สำหรับการแจ้งอัพเดทข้อมูลค่ะ)


มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานะของวีซ่าระยะยาวสำหรับคู่สมรสเมื่อต้นเดือนนี้น่ะค่ะ (มิถุนายน 2009)

แต่เดิมสถานฑูตจะออกวีซ่าระยะยาวให้คนที่จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรส เพื่อที่หลังจดทะเบียนแล้ว คุณจะได้ไปขอบัตรอยู่อาศัยที่่ฝรั่งเศสได้ โดยที่ไม่ต้องบินกลับมาเอาวีซ่าระยะยาวที่เมืองไทยอีกรอบ

หลังการเปลี่ยนแปลง สถานฑูตปรับให้วีซ่าระยะยาวมีสถานะเหมือนบัตรอยู่อาศัยปีแรกที่ฝรั่งเศส สำหรับวีซ่าติดตามคู่สมรส (สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนในไทย)

เมื่อคุณขอวีซ่าเพื่อไปจดทะเบียนที่ฝรั่งเศส ทางสถานฑูตจึงไม่สามารถออกวีซ่าระยะยาวให้คุณได้อีกต่อไป เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณจะได้รับบัตรอยู่อาศัยโดยอัตโนมัติทั้งๆที่คุณยังไม่ได้แต่งงาน มาถึงตรงนี้ยังเข้าใจอยู่มั้ยเอ่ย??

นั่นหมายความว่า สถานฑูตจำเป็นต้องกลับไปใช้ระบบเดิม นั่นคือออกวีซ่าระยะสั้นให้กับคุณเพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส แต่คุณต้องกลับมาขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่เป็นวีซ่าระยะยาวและใช้แทนบัตรอยู่อาศัยที่ฝรั่งเศสปีแรกของคุณไปด้วยในตัว

ถ้าหลังแต่งงานที่ฝรั่งเศสแล้ว คุณกลับมาขอวีซ่าที่สถานฑูตฝรั่งเศส กรุงเทพ คุณก็ไม่ต้องไปติดต่อเพเฟคจูร์ที่ฝรั่งเศสเพื่อขอบัตรอยู่อาศัยอีก จนกว่าวีซ่าระยะยาวของคุณจะหมดอายุ (ปกติมีอายุหนึ่งปี)

อันนี้ตอบตามที่เข้าใจนะคะ เพราะไม่ได้ทำงานสถานฑูตแต่อย่างใด แค่ตอบตามที่อ่านจากข้อความประกาศหน้าแรกของแผนกวีซ่า
http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article1252

ภาคฝรั่งเศส หรือภาคภาษาไทย เหมือนกันค่ะ เพียงแต่ว่าข้อมูลมันอัพเดทมากๆ อาจจะทำให้หลายๆฝ่ายสับสน เพราะยังใหม่อยู่กับการเปลี่ยนวีซ่าระยะยาวให้เป็นบัตรในปีแรก

ซึ่งตามความเห็นส่วนตัวแล้ว การเปลี่ยนระบบแบบนี้ อำนวยความสะดวกให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยมากกว่าไปจดที่ฝรั่งเศส เพราะฝ่ายหญิง(โดยมากมักจะเป็นผู้หญิงไทย เพราะผู้ชายไทยแต่งงานกับหญิงฝรั่งเศสคงมีน้อย) ไม่ต้องลำบากลำบนขอวีซ่าระยะยาวตามคู่สมรสหลังจดทะเบียนแล้วยังต้องไปทำบัตรอยู่อาศัยเพิ่มที่ฝรั่งเศสอีก ช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนที่ตั้งใจจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยจะดีอกดีใจที่ไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อเพเฟคจูร์ เพื่อได้มาซึ่งบัตรอยู่อาศัยมีอายุแค่ไม่กี่เดือน (เพราะกว่าจะได้ก็แต่งงานกันเกือบจะครบปีอยู่แล้ว เนื่องจากเพเฟคจูร์ที่ฝรั่งเศส ทำงานช้ายิ่งกว่าเต่าคลานซะอีก)

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อาจจะไม่อำนวยความสะดวกให้กับคู่สมรสที่จะบินไปจดทะเบียนที่ฝรั่งเศส เพราะทำให้คุณต้องเสียเวลาเดินทางไปมาถึงสองรอบ ค่าเครื่องบินก็ไม่ใช่ว่าจะถูก และสถานฑูตก็ไม่ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้คุณตรงนี้ (ซึ่งความจริงแล้วถ้าจดทะเบียนที่ไทย สำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศสที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่เมืองไทยและไม่มีวีซ่าให้อยู่ไทยเกินสามเดือนก็ต้องเดินทางไปกลับสองรอบแทนคู่สมรสไทยเช่นกัน)

แต่เดิมบินไปจดทะเบียนด้วยวีซ่าระยะยาว จดเสร็จแล้วคุณก็ไปติดต่อเพเฟคจูร์ขอบัตรอยู่อาศัยได้เลย ไม่ต้องบินกลับมาเมืองไทยให้เสียเวลาและเปลืองเงินอีกรอบ
แต่เมื่อสถานฑูตไม่ออกวีซ่าระยะยาวให้ไปจดทะเบียนที่ฝรั่งเศสแล้ว คุณก็จำเป็นต้องบินกลับไปขอวีซ่าระยะยาวใหม่เพื่อติดตามคู่สมรสและใช้แทนบัตรอยู่อาศัยปีแรกในตัว ซึ่งจริงๆก็ใช้เวลาอนุมัติไม่นาน (อย่างที่บอกแค่สามวัน) แต่จะทำให้คุณเสียเงินค่าเดินทาง (อย่างที่บอกไม่มีใครออกเงินค่าตั๋วให้)

ก็พิจารณากันดูละกัน ถึงข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

และที่เกรงว่า อย่างนี้คนจะไปขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศสนั้น อาจจะเป็นไปได้ แต่อย่าลืมนะคะ หลังจดทะเบียนสมรส ยังไงก็ต้องผ่านด่าน ไม่กับเพเฟคจูร์เพื่อขอบัตร (เพราะถ้าไม่ได้ผ่านสถานฑูตแต่แรกก็ต้องกลับไปใช้ทางเก่า) แน่นอนว่าเพเฟคจูร์ถ้าไม่มีวีซ่าระยะยาวก็ไม่ออกบัตรให้ ก็ต้องกลับไปเอาวีซ่าระยะยาวที่สถานฑูตอีกครั้งอยู่ดี

แต่ถ้าคุณได้ยื่นขอเรื่องไปแต่งงานกับสถานฑูตก่อนหน้านั้นแล้ว วีซ่าระยะยาวหลังแต่งงานของคุณ คงได้แน่นอนไม่มีปัญหา ในขณะที่คนไปแต่งงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนั้น อาจต้องเหนื่อยรวบรวมเอกสารหน่อย เพราะถ้ามีความไม่โปร่งใส วีซ่าระยะยาวอาจจะไม่ผ่านเป็นได้ค่ะ

ส่วนเรื่องที่เกรงว่าอำเภอที่คุณจะไปจดทะเบียนสมรสนั้น จะยึดติดกับระบบเก่าหรือไม่ อุ้มว่าถ้าคุณได้อนุมัติวีซ่าระยะสั้นให้ไปแต่งงาน บนวีซ่าระยะสั้น(ก็จริง) จะระบุเงื่อนไขไว้ค่ะ เพราะเป็นวีซ่าตรงประเภทตรงจุดประสงค์ (โดยมากจะเขียนไว้ว่าเป็นระยะสั้นเพื่อจดทะเบียนสมรส) ถ้าอำเภอไม่งี่เง่ามาก อ่านหนังสือออก ก็คงไม่มีปัญหาหรอกค่ะ เพราะสถานฑูตอนุมัติมาแล้ว แต่ถ้าเค้าอยากเล่นแง่กับคุณ ก็ต่อสายตรงสถานฑูตให้เค้าทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่คุณได้สอบถามในตอนแรก คุณปรินท์ออกมาแสดงเป็นหลักฐานกับอำเภอได้ค่ะ ไม่ใช่ความผิดของคุณนี่คะ ในเมื่อระเบียบเปลี่ยน คนของเค้าก็ควรจะรับรู้ไว้ด้วย

ประสบการณ์เกี่ยวกับ OFII เมื่อยืนขอวีซ่าระยะยาวติดตามคู่สมรสของคุณเจี๊ยบ (เป็นภาษาอังกฤษ) ขอบคุณมา ณ ที่นี้ อีกครั้งค่ะ
I want to do little update about OFII,refer to embassy site,when u apply the visa u have to attatch OFII form,it have 2 parts,1st part u have to fill in when u apply visa,it s about your personal information.When u get visa they will give back this form with stamp of embassy,when u arrive in France u have to fill in in 2nd part ,U have to do also photocopy of visa and stamp of immigration when u entry the country and copy of passport in page that have your photo .Then u send them to OFII office and wait they contact u to inform rdv.

Address to contact OFII office may different depend which depertment of the residence,for example mine is in Orlean.If any one want to know more detail about OFII can follow this site

www.ofii.fr

รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการทำงานของ OFII ได้โดยตรงที่กระทู้ของคุณเจี๊ยบที่นี่ค่ะ

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaifrenchwife&id=386
 • ชอบ
โอโห ขยันจริงๆประธานอุ้ม แค่อ่านตามยังเหนื่อยเลย ตบมือให้จริงๆกับความตั้งใจ
 • ชอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณเจี๊ยบในความตั้งใจของท่านประธาน และขอบคุณมากๆเลย เป็นประโยชน์มากๆๆๆ ขอบอก มีบางคนที่หนึ่งรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแต่ว่าเค้าเข้ามาอ่าน เค้าบอกว่าดีมากๆเลย รับรองว่าท่านประธานต้องได้สมาชิกเพิ่มอีกแน่ๆค่ะ
ชื่นชม ชื่นชม
 • ชอบ
ชื่นชมด้วยคนค่ะ
คุณอุ้มตั้งใจและมีความอดทนมากจริงๆค่ะ
 • ชอบ
โหหหหห อิพี่ข้าเจ้าขอตบมือให้กับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ กับสาธารณชน เป็นอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
สิริน
 • ชอบ
สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณอุ้มมากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ แอบมาเก็บรายละเอียดหลายรอบแล้วค่ะ ตอนนี้เลยขอเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวด้วยคน ชื่อแอ๋มค่ะ

เพิ่งยื่นเรื่องขอจดทะเบียนที่ไทยตอนนี้กำลังรอเอกสารจากสถาณฑูตค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆข้อความในกระทู้นี้เป็นอย่างสูงเลยค่ะสำหรับการยื่นขอวีซ่าติดตามคู่สมรส เลยเครียดเลยพอรู้ว่าต้องมีการทดสอบภาษาฝรั่งเศสด้วย :( แต่จะพยายามค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่าาา

แอ๋ม
 • ชอบ
มีการอัพเดทเรื่องการทดสอบภาษาค่ะ

สืบเนื่องจากลิงค์นี้ของคุณหมูหยอง

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaifrenchwife&id=541

และต่อเนื่องที่ลิงค์นี้ที่เลดี้อินเตอร์

http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=4490

และตบท้ายด้วยข้อความของคุณ Tibou

สวัดีเพื่อนๆสมาชิกค่ะ
มาอัพเดทเรื่องทดสอบภาษากันอีกรอบค่ะ หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าติดตามไปเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ก็รอ ร๊อ รอ คำตอบ เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า 5-7 วันก็ได้แล้ว ตอนนั้นดีอกดีใจ ว่าไม่ต้องรอนาน ที่ไหนได้ ได้รับการติดต่อจากสมาคมฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ เรื่องนัดให้ไปสอบภาษา เอ้า...แล้วที่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีการสอบก็มั่วให้เราฟังนั่นเอง โกรธเลยค่ะ ได้แต่คิดจะไปตำหนิเจ้าหน้าที่ศูนย์ว่าถ้าไม่รู้จริงอย่าให้ข้อมูลจะดีกว่า สร้างความสับสนให้ผู้ยื่น(แถมข้อคิดเล็กน้อยค่ะ หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามไปหลายๆครั้ง ทั้งที่ศูนย์และที่สถานทูตค่ะ เพื่อความชัวร์)
ไม่เป็นไร ถ้าต้องสอบก็สอบละกัน เท่าที่ทราบคร่าวๆจากเจ้าหน้าที่สมาคมฝรั่งเศส คือ เมื่อเรายื่นขอวีซ่าติดตามแล้ว ทางสถานทูตก็ส่งเอกสารไปให้สมาคมเพื่อดำเนินการเรื่องทดสอบภาษา ส่วนระยะเวลานั้น ของดิฉันเองนี่ ยื่นวันที่ 6 โทรแจ้งวันที่ 21 ให้ไปสอบวันที่ 11 พค. รวมระยะเวลา 5 สัปดาห์(ขอถอนคำพูดที่เคยบอกว่าความล่าช้าของระบบราชการฝรั่งเศสก็มีข้อดีค่ะ ) ทางสมาคมจะส่งเป็นจดหมายมาที่บ้านให้เรา พร้อมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบค่ะ หลังจากสอบแล้ว เราจะรู้ผลภายในวันนั้นเลยค่ะ ตอน 5 โมงเย็น หากผ่านก็นำเอกสารจากสมาคมไปยื่นที่สถานทูต(อันนี้ยังไม่ทราบขั้นตอนว่าให้ยื่นยังไง ไว้จะมาเล่าให้ฝังค่ะ) ถ้าไม่ผ่านก็ให้มาเรียนภาษาที่สมาคมทุกวันเป็นเวลา 1 เดือนเต็มค่ะ อันนี้เจ้าหน้าที่บอกมา วันนี้คงต้องเท่านี้ก่อนค่ะ เอาเท่าที่ประสบกับตัวเองน่ะค่ะ
 • ชอบ
เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ต้องทำการทดสอบภาษาก่อนได้วีซ่าระยะยาวนะคะ ขอให้ผ่านและได้วีซ่ามาครองทุกๆคนค่ะ

โชคดีๆ

อุ้ม
 • ชอบ
โห ท่านประธานของเรา รวบรวมข้อมูลอัพเดทสุดๆๆ เยี่ยมๆเคารพนับถือในน้ำใจอันเยี่ยมยอดเลยค่า ถามได้ตอบได้เป็นอับดุลเลย แบบว่า search google มานี่ เจอรายละเอียดจากบอร์ดนี้ละเวิกสุดแล้ววว ยกน้ำโป้งให้ พร้อมปรบมือดังๆเลยค่า
 • ชอบ
อ้อนอ่านแล้วก้องงบ้าง เข้าใจบ้าง แล้วเกิดมีคำถามสำหรับคนที่มาแต่งงานที่ฝรั่งเศสด้วยระบบเก่า...เราก้อยังยึดระบบเก่าอยู่ต่อไปใช่ไหมคะ..คือต้องไปยื่นขอการ์ดปีต่อปี...?

จากที่อ่านคุณอุ้ม เขียนว่า เมื่อเราอยู่ฝรั่งเศสครบ 3ปี เราสามารถยื่นขอการ์ด 10ปีได้..นี่สำหรับระบบใหม่ หรือระบบเก่าคะ...??

แล้วในการยื่นขอการ์ด 10ปีเนี่ย ก้อเหมือนกับเรายื่นขอการ์ดปีต่อปีใช่ไหมคะ...คำถามคือ เราต้องทดสอบภาษาเพื่อขอการ์ด 10ปีรึป่าว...???

งง ไม๊คะ..คนเขียนเองก้องงเอง..กร้ากกก :o:
 • ชอบ
คุณอ้อนคะ การขอบัตรสิบปีขอได้หลังการแต่งงานครบสามปีค่ะ ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยตลอด จะด้วยระบบใหม่ระบบเก่า คุณก็สามารถทำเรื่องขอบัตรสิบปีได้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสตลอดสามปีหลังแต่งงาน เช่นต้องติดตามสามีย้ายบ้านไปอยู่ประเทศอื่นในระหว่างนั้น ไม่ได้ต่อบัตรปีที่สองหรือปีที่สามกับเพเฟคจูร์ฝรั่งเศส แต่ไปทำบัตรของประเทศอื่นมาแทน แล้วย้ายกลับมาฝรั่งเศสทีหลัง คุณก็ขอบัตรสิบปีไม่ได้ค่ะ ต้องรอให้อยู่ในฝรั่งเศสเกินสามปีไปก่อนหรือแต่งงานเกินสี่ปีไปแล้วถึงจะขอได้ (แม้จะเป็นการอยู่ในฝรั่งเศสแบบไม่ต่อเนื่องก็ตาม)
ถ้าในกรณีที่ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสแบบต่อเนื่องและคุณไม่อยากขอบัตรสิบปีให้ยุ่งยาก ก็ขอบัตรแบบปีต่อปีแล้วพอแต่งงานครบห้าปีก็ขอสัญชาติฝรั่งเศสไปเลยก็ได้ค่ะ เพราะบางที แม้ว่าคุณจะแต่งงานเกินสามปีไปแล้ว แต่หากเคยไปอยู่ประเทศอื่นมาก่อน มาขอทำบัตรใหม่กับเพเฟคจูร์แล้วไปขอบัตรสิบปีที่เพเฟคจูร์เค้าจะไม่ออกให้ทันทีค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเค้าจะบังคับให้คุณเสียเงินค่าธรรมเนียมในการขอบัตรปีแรกซึ่งเป็นบัตรรายปีเสียก่อน (ตอนนี้ก็แค่สามร้อยยูโรเอ้งงง เอิ๊กกก)
และบัตรปีที่สองถ้าคุณไม่ทำเรื่องขอเค้าไม่สอบถามด้วยตัวเองว่ามีสิทธิ์ขอบัตรสิบปีได้หรือยัง เจ้าหน้าที่เค้าก็จะเนียนๆให้คุณทำรายปีไปเรื่อยๆ (และจะได้เสียค่าโง่ให้เค้าไปอีกเรื่อยๆปีละ 75 ยูโร)

เอาเป็นว่า ถ้าวันครบรอบจดทะเบียนสมรสของคุณครบสามปีเมื่อไหร่ และอยู่ในฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องครบสามปี (นับจากวันที่ได้รับการประทับตราวีซ่าเข้าประเทศนี้นั่นแล่ะค่ะ) คุณก็มีสิทธิ์ทำเรื่องขอบัตรสิบปีได้
แต่เพเฟคจูร์เค้าจะออกให้คุณรึเปล่านั้น ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ คุณต้องเรียกร้องสิทธิ์นี้ด้วยตัวคุณเอง และต้องทำจดหมายขอบัตรสิบปี ทำการรวบรวมเอกสารไปยื่นกับเพเฟคจูร์มากกว่าตอนทำบัตรรายปีอีกค่ะ

การพิจารณาบัตรสิบปีในยุคนี้ ยากกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะ บางพื้นที่มีการจำกัดโควต้า บางพื้นที่ให้เฉพาะคนทำงานและคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดี ซึ่งตรงอุ้มได้บอกไว้แล้วว่าหากคุณคิดจะทำเรื่องขอบัตรสิบปี ควรต้องมีการแนบใบรับรองความรู้ความสามารถทางภาษาและใบสัญญาการจ้างงานแนบไปด้วย ถ้าคุณมี คุณก็มีโอกาสได้บัตรสิบปีง่ายกว่าคนที่เค้าไม่มีค่ะ

ปกติแล้วการขอบัตรสิบปีนั้น หากคุณไม่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษาของ OFII (ระดับสี่ไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่ม) คุณก็ควรจะมีใบรับรองจากโรงเรียนที่คุณเคยได้ไปเรียน (จนจบคอร์สของเค้า) หรือใบผ่านการทดสอบ DILF มาถึงจะได้รับการยอมรับค่ะ ขั้นตอนการขอบัตรสิบปีนั้นโดยมากไม่มีการทดสอบภาษาค่ะ แต่ควรจะมีใบรับรองความสามารถทางภาษามาบ้าง ไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะได้บัตรสิบปีมันอาจจะริบหรี่ก็ได้ค่ะ

ถึงยังไงเสีย บางครั้ง หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองในอำเภอเล็กๆที่มีชาวต่างชาติน้อยก็มีสิทธิ์ได้บัตรง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งดวงของคุณด้วย เหอๆๆ

หวังว่าคงให้ความกระจ่างได้บ้างนะคะ

โชคดีค่ะ

อุ้ม

 • ชอบ
โอ้วเค กระจ่างมากค่ะคุณอุ้ม...ขอบคุณนะคะ..อ้อนยังอยู่ไม่ครบ 3ปีหรอกค่ะ...อีก ปีครึ่งแน่ะ..แต่แอบถามข้อมูลไว้ก่อน...อิอิ..จะได้เตรียมตัวไว้ทัน...

ดีอย่างที่ถามไว้ก่อน เพราะอย่างที่คุณอุ้มตอบมาว่าทางเพอเฟคจูร์ไม่ถามเรา...จะปล่อยให้เราต่อแบบปีต่อปีไปเรื่อยๆเนี่ย...ถ้าไม่ทราบข้อมูลก่อน ก้อคงบื้อกันต่อไป...กร้ากก...

งั้นอ้อนคงต้องกลับไปเรียนเร็ววันแร้วมั้งคะเนี่ย เพราะเรียน B1 ยังไม่จบเรยค่ะ..ออกมาก่อน..เห่อๆ

เนี่ยก้องงๆ เห็นหลายคนแล้วบอกว่า เสียค่าทำบัตรปีแรกไป 3ร้อยกว่ายูโร..ของอ้อนจำไม่ได้..แต่เท่าที่นึกๆดูกับแฟน..ไม่เคยเสียเยอะขนาดนั้นเลย..คิดว่าปีแรก เสียไป 70ยูโร อย่างครั้งที่ 2 อ้อนก้อจ่ายค่าแสตมป์ไป 70ยูโรเหมือนกันนะคะ...งง แต่ละที่เหมือนกันป่าวเนี่ย

ยังไงก้อแล้วแต่...ขอบคุณอีกครั้งนะคะ..คุณอุ้มน่ารักเสมอเลย..ไว้จะมาอ่านอัพเดตข่าวไปเรื่อยๆค่ะ.... :P :P :P
 • ชอบ
สวัสดีค่ะ

เปิ้ลมีปัญหาอยากปรึกษาค่ะ คือเปิ้ลกับแฟนเราวางแผนจะแต่งงานกันค่ะ โดยจะไปแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสค่ะ ได้เข้ามาศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการทำเอกสารและก็สถานที่ที่จะต้องไปยื่นเอกสาร ซึ่งบอกได้ละเอียดดีมากเลยค่ะขอชมด้วยความจริงใจ วันนี้ให้แฟนไปติดต่อที่อำเภอถามถึงเอกสารที่เค้าต้องการจากฝ่ายหญิงว่าจะต้องการอะไรบ้าง เปิ้ลก็จะเริ่มจัดเตรียมเอกสารตามที่แฟนบอกมา แล้วเราก็บอกแฟนว่า ถ้าเตรียมเอกสารให้หมดแล้ว ต้องส่งเอกสารไปให้แฟนน่ะ แล้วให้แฟนไปติดต่อที่อำเภอ ตามกระบวนการที่เพื่อนๆ พี่ ๆ ได้โพสมาในนี้ แต่แฟนเค้าบอกว่า อำเภอเค้าให้เราเก็บเอกสารไว้ เพราะว่าเปิ้ลจะต้องไปที่โน่น แล้วไปยื่นเอกสารหลังจากนั้นทางอำเภอเค้าถึงจะติดป้ายประกาศ 10-15 วันหลังจากไม่มีใครคัดค้าน เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้ ตรงนี้ เปิ้ลงงมากเลยค่ะ ไม่รู้จะยังไงดี เพราะ เอกสารการคัดค้านการแต่งงานเค้าต้องให้เรามาก่อนที่จะ ไปยื่นทำวีซ่าไม่ใช่เหรอค่ะ ตามที่โพสไว้ งง ค่ะ
 • ชอบ
ถามรายละเอียดอีกครั้งค่ะ ว่าการไปยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลตามสามีที่ไทยเนี่ย ตอนที่เราไปยื่นเอกสารให้ทางอำเภอเรา เราไปทำคนเดียวได้ไหมคะ หรือว่าต้องให้สามีไปด้วย....
 • ชอบ
คุณกรรณิกา ในกรณีของอ้อนนะคะ ตอนขอไปแต่งงานที่นู้น อ้อนให้เอกสารทุกอย่างกับแฟนตามที่ลิสต์แจ้งไว้ แล้วพอแฟนไปยื่นเอกสารที่แมรี่ ทางแมรี่ อันนี้แล้วแต่แมรี่จริงๆนะคะ บางแมรี่ให้เอกสารคืนหมด บางแมรี่ให้คืนบางส่วน.....จากนั้นเราก้อรอรับ ใบที่ไม่มีการคัดค้านแต่งงาน กับใบประกาศยื่นแต่งงาน เป็น 2ใบ แล้วนำไปขอวีซ่า ของอ้อนเป็นระบบเก่า ยังไงรอน้องๆที่ยื่นขอระบบใหม่เข้ามาตอบอีกทีนะคะ
 • ชอบ
ขอบคุณ คุณอ้อนน่ะค่ะสำหรับคำแน่ะนำ วันจันทร์นี้ แฟนจะไปที่ แมรี่อีกครั้งเพื่อถามข้อมูลให้กระจ่างค่ะ แล้วจะแจ้งข่าวให้ทราบน่ะค่ะ

คงต้องรอให้แฟนไปสอบถามข้อมูลอีกครั้ง หลังจากนั้นคงจะเริ่มต้นทำเอกสารค่ะ ขอเอาแนวทางที่พี่ ๆ เพื่อนๆ ได้โพสไว้ในนี้ ไปใช้น่ะค่ะ คงต้องปวดหัวตายแน่ๆ ถ้าไม่มีคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ได้โพสข้อมูลไว้ในนี้ เปิ้ลเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ ถนนหนทางในกรุงเทพก็อะน่ะ สุดยอด ไม่รู้จักเลยค่ะ ตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าจะไปทำเอกสารที่กรุงเทพกะจะทำให้มันเสร็จเลยค่ะ คิดไว้ว่าจะไป แสตมป์เอกสารด่วนวันเดียวได้ หลังจากนั้น ก็รอให้เค้าไปแปลเลย ถ้าไปแสตมป์วันจันทร์ วันอังคารส่งแปล รอเอาอีก 3 วัน ก็น่าจะได้วันพฤหัสมัยค่ะ ภาวนาขอให้ได้วันพฤหัสไม่งั้นก็ศุกร์เช้า เพราะจะได้เอาไปแสตมป์อีก เฮ้อ !! ต้องไปอยู่กรุงเทพกันนานเลยนี่

เมื่อวานลองโทรไปสอบถามข้อมูลเรื่องส่งเอกสารไปแสตมป์ที่กระทรวงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าต้องมีเอกสารตัวจริงมาอ้างประกอบกันด้วยทุกตัว แล้วเจ้าหน้าที่เค้าไม่แน่ะนำให้ส่งเอกสารมาค่ะ เค้าแน่ะนำให้มาติดต่อด้วยตัวเองค่ะ ..... จะยังไงดีน๊า เด็กดอยมึนเลยค่ะ ....
 • ชอบ