ขอสอบถามคำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ ยศ.ปี ๕๒ สายงานทั่วไปลงมาจาก กห.หรือยังครับ ถ้าลงมาแล้วขอความกรุณา กองควบคุมคุณวุฒิ ช่วยลงคำสั่งทางอินเตอร์เน็ตด้วยนะครับ เพราะอยู่ ตจว. เรื่องกว่าจะโรยตามสายงานมาถึงใช้เวลาตั้ง ๒ เดือนกว่า