มอสชนิดที่ 1 ที่เห็นตามภาพ
คือสแพคนั่มมอส หรือมอสขาว
รับประกันความใหม่ แห้ง บรรจุใส่กล่อง ขนาดกล่องลังเบียร์ลีโอ
จำหน่ายกล่องละ 200 บาท
มอสชนิดที่ 2
คือมอสสาหร่าย บรรจุกล่องขนาดลังเบียร์
จำหน่ายกลอ่งละ 200 บาท
  • ชอบ
มอสชนิดที่ 3
คือมอสหนัง เหมาะสำหรับออกแบบ รองพื้น โปรเจคตางๆๆ
บรรจุใส่กล่องขนาดลังเบียร์ จำหน่ายกล่องละ 200 บาท
  • ชอบ
มอสชนิดที่ 3
คือมอสหนัง เหมาะสำหรับงานออกแบบ โครงร่าง
ปูพื้น หรืออืน บรรจุใส่กล่องขนาดลังเบียร์ลีโอ
จำหน่ายกล่องละ 200 บาท
  • ชอบ
มอสชนิดที่ 4
คือมอสไม้ เป็นมอสมีชีวิต
เมื่อรดน้ำจะกลับมีชีวิต เหมาะกับงาน
จัดสวน ปูพื้น หรืออื่นๆๆที่ต้องการ เป็นมอส
ที่มีราคาสูงกว่ามอสทั้ง 3 ชนิดข้างต้น
จำหน่ายบรรจุกล่องลังเบียร์ ราคากล่องละ 250 บาท
  • ชอบ
ขอบคุณ คุณ mick มากครับ
ค่าส่ง มอสทุกชนิด คิดค่าส่ง กล่องละ 30 บาท
ขอบคุณครับ
เก่ง กล้วยไม้ไทย
  • ชอบ
แจ้งคุณ mick ครับ
ได้จัดส่ง มอสขาวให้แล้วครับ
ส่งแบบธรรมดา ค่าขนส่ง 35 บาท
ช่วงนี้น้ำท่วม ยังไง ตรวจส่อบที่ไปรษณีย์ สันป่าตอง ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
เก่งกล้วยไม้ไทย
  • ชอบ
แจ้งคุณ mick ครับ
ได้จัดส่ง มอสขาวให้แล้วครับส่งแบบธรรมดา
ช่วงนี้น้ำท่วม ยังไง ช่วยตรวจส่อบที่ไปรษณีย์ สันป่าตองด้วยครับ
ผมแจ้งไปทางเมล์คุณ mick แล้วครับ
ขอบคุณครับ
เก่ง
  • ชอบ
มอสทั้ง 4 ชนิด
เหมาะสำหรับ กล้วยไม้แตกต่างกันออกไป
ท่านใดสนใจสังได้ทางเมล์ได้ครับ หรือโทรติดต่อโดยตรงทางโทรครับ
ขอบคุณครับ
เก่ง กล้วยไม้ไทย
  • ชอบ