ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนมกราคม 2553

ศ.1 ม.ค.2553 - วัดโบสถ์ล่าง อ.เสนา จ.อยุธยา
ส.2 ม.ค.2553 - วัดโคกพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อา.3 ม.ค.2553 - วัดหนองกระถิน ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ
.......................จ.สุพรรณบุรี
จ.4 ม.ค.2553 - วัดบางคนทีใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
อ.5 ม.ค.2553 - ว่าง
พ.6 ม.ค.2553 - วัดเขมาภิรัตนติการาม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พฤ.7 ม.ค.2553 - บ้านเลขที่ 53 ม.3 ต.ทุ่งเสมอ อ.พนมทวน
........................จ.กาญจนบุรี
ศ.8 ม.ค.2553 - บ้านเลขที่ 79/2 อ.นครหลวง จ.อยุธยา
ส.9 ม.ค.2553 - แสดงข้างบ้านหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ
........................จ.สุพรรณบุรี
อา.10 ม.ค.2553 - วัดสุวรรณนาคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
จ.11 ม.ค.2553 - หน้าอนามัยเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อ.12 ม.ค.2553 - วัดบ้านหนอง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
พ.13 ม.ค.2553 - วัดดอนยายหอม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พฤ.14 ม.ค.2553 - วันเกิดประธานดิ่ง ต.คลองสวนพลู จ.อยุธยา
ศ.15 ม.ค.2553 - วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ส.16 ม.ค.2553 - วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อา.17 ม.ค.2553 - ว่าง
จ.18 ม.ค.2553 -โรงเรียนบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
อ.19 ม.ค.2553 - วัดโพธิ์ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
พ.20 ม.ค.2553 - งานป้าอิ้ง ตลาดอ่างทอง จ.อ่างทอง
พฤ.21 ม.ค.2553 - วัดทอง ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชั่น กทม.
ศ.22 ม.ค.2553 - วัดบางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ส.23 ม.ค. 2553 - ซอยวิสูตร เจริญกรุง วังบูรพา กทม.
อา.24 ม.ค.2553 - ซอยวิสูตร เจริญกรุง วังบูรพา กทม.
จ.25 ม.ค.2553 - วัดเทพกุญชร อ.อุทัย จ.อยุธยา
อ.26 ม.ค.2553 - ว่าง
พ.27 ม.ค.2553 - วัดสระทะเล อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
พฤ.28 ม.ค.2553 - ว่าง
ศ.29 ม.ค.2553 - วัดบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ส.30 ม.ค.2553 - วัดพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
อา.31 ม.ค.2553 - วัดยวด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

โดย : porn [ 2009-12-29 12:25:36 ]
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนมกราคม 2553

ศ.1 ม.ค.2553 - วัดโบสถ์ล่าง อ.เสนา จ.อยุธยา
ส.2 ม.ค.2553 - วัดโคกพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อา.3 ม.ค.2553 - วัดหนองกระถิน ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ
.......................จ.สุพรรณบุรี
จ.4 ม.ค.2553 - วัดบางคนทีใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
อ.5 ม.ค.2553 - ว่าง
พ.6 ม.ค.2553 - วัดเขมาภิรัตนติการาม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พฤ.7 ม.ค.2553 - บ้านเลขที่ 53 ม.3 ต.ทุ่งเสมอ อ.พนมทวน
........................จ.กาญจนบุรี
ศ.8 ม.ค.2553 - บ้านเลขที่ 79/2 อ.นครหลวง จ.อยุธยา
ส.9 ม.ค.2553 - แสดงข้างบ้านหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ
........................จ.สุพรรณบุรี
อา.10 ม.ค.2553 - วัดสุวรรณนาคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
จ.11 ม.ค.2553 - หน้าอนามัยเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อ.12 ม.ค.2553 - วัดบ้านหนอง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
พ.13 ม.ค.2553 - วัดดอนยายหอม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พฤ.14 ม.ค.2553 - วันเกิดประธานดิ่ง ต.คลองสวนพลู จ.อยุธยา
ศ.15 ม.ค.2553 - วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ส.16 ม.ค.2553 - วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อา.17 ม.ค.2553 - ว่าง
จ.18 ม.ค.2553 -โรงเรียนบ้านปะคำ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
อ.19 ม.ค.2553 - วัดโพธิ์ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
พ.20 ม.ค.2553 - งานป้าอิ้ง ตลาดอ่างทอง จ.อ่างทอง
พฤ.21 ม.ค.2553 - วัดทอง ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชั่น กทม.
ศ.22 ม.ค.2553 - วัดบางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ส.23 ม.ค. 2553 - ซอยวิสูตร เจริญกรุง วังบูรพา กทม.
อา.24 ม.ค.2553 - ซอยวิสูตร เจริญกรุง วังบูรพา กทม.
จ.25 ม.ค.2553 - วัดเทพกุญชร อ.อุทัย จ.อยุธยา
อ.26 ม.ค.2553 - หลังสถานีทดลองข้าว ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
พ.27 ม.ค.2553 - วัดสระทะเล อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
พฤ.28 ม.ค.2553 - ว่าง
ศ.29 ม.ค.2553 - วัดบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ส.30 ม.ค.2553 - วัดพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
อา.31 ม.ค.2553 - วัดยวด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนกุมภาพันธ์ 2553

จ.1 ก.พ.2553 - วัดเขาแก้ว ต.พยุหคีรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
อ.2 ก.พ.2553 - วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พ.3 ก.พ.2553 - วัดป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร
พฤ.4 ก.ย.2553 - วัดโบสถ์ ต.บางยี่นา อ.เมือง จ.อ่างทอง
ศ.5 ก.พ.2553 - วัดบางจาก ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ส.6 ก.พ.2553 - วัดสมุหราษฎร์บำรุง คลองเจ้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อา.7 ก.พ.2553 - วัดไม้รวก อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
จ.8 ก.พ.2553 - วัดลำพญา ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อ.9 ก.พ.2553 - วัดไผ่เงินโชคนาราม บางโคล่ ถนนจันทร์ กทม.
พ.10 ก.พ.2553 - วัดไผ่เงินโชคนาราม บางโคล่ ถนนจันทร์ กทม.
พฤ.11 ก.พ.2553 - วัดทองขาหย่าง ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า
..........................จ.สุพรรณบุรี
ศ.12 ก.พ.2553 - วัดวังจิก ต.วังจิก อ.สามชุก จ.สุพรรรบุรี
ส.13 ก.พ.2553 - วัดศรีกุญชร ต.บางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
อา.14 ก.พ.2553 - วัดพุทธไสวรรค์ อ.เมือง จ.อยุธยา
จ.15 ก.พ.2553 - วัดพุรุ้ง ต.เขาช่องพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อ.16 ก.พ.2553 - วัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
พ.17 ก.พ.2553 - วัดประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
.......................... (ห้าโมงเย็น)
.......................- วัดสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง (ประมาณสามทุ่ม)
พฤ.18 ก.พ.2553- วัดประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ศ.19 ก.พ.2553 - ตลาดท่าหลวง ต.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
ส.20 ก.พ.2553 - วัดดอนรัก ต.มงคลธรรมมิตร อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
อา.21 ก.พ.2553 - อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
จ.22 ก.พ.2553 - วัดทองแท่ง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ.23 ก.พ.2553 - วัดทองแท่ง ต.บางขันหมาก อ.เมือง
อ.23 ก.พ.2553 - วัดทองแท่ง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
พ.24 ก.พ.2553 - วัดทางข้ามน้อย ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
พฤ.25 ก.พ.2553 - วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง
.........................จ.สมุทรปราการ
ศ.26 ก.พ.2553 - วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง
........................จ.สมุทรปราการ
ส.27 ก.พ.2553 - วัดสาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
อา.28 ก.พ.2553 - วัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนมีนาคม 2553

จ.1 มี.ค.2553 - วัดโพธิ์ชัย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จงสิงห์บุรี
อ.2 มี.ค.2553 - วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
พ.3 มี.ค.2553 - วัดหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
พฤ.4 มี.ค.2553 - วัดใหม่บางปลากด ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์
........................จ.สมุทรปราการ
ศ.5 มี.ค.2553 - วัดแดงประชาราช ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ส.6 มี.ค.2553 - วัดช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
อา.7 มี.ค.2553 - สำนักสงฆ์ดอนยายเผื่อน ม.13ต.เชิงกลัด
........................อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
จ.8 มี.ค.2553 - วัดมะเดื่อ ต.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
อ.9 มี.ค.2553 - วัดโบสถ์น้อย ข้าโรงพยาบาลศิริราช กทม.
พ.10 มี.ค.2553 - วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
พฤ.11 มี.ค.2553 - วัดศาลาขาว ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ศ.12 มี.ค.2553 - วัดดอนกระพี้ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ส.13 มี.ค.2553 -วัดคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อา.14 มี.ค.2553 - วัดคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จ.15 มี.ค.2553 - วัดใหม่บางปลากด ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์
.........................จ.สมุทรปราการ
อ.16 มี.ค.2553 - วัดใหม่บางปลากด ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์
........................ จ.สมุทรปราการ
พ.17 มี.ค.2553 - วัดลำบัวลอย ต.ปากพลี จ.นครนายก
พฤ.18 มี.ค.2553 - วัดหงษ์ ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ศ.19 มี.ค.2553 - วัดวังจิก ต.วังจิก อ.โพประทับช้าง จ.พิจิตร
ส.20 มี.ค.2553 - วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปต์ อ.คลองสอง จ.ปทุมธานี
อา.21 มี.ค.2553 - วัดช่องลม ปากเกร็ด จ.นททบุรี
จ.22 มี.ค.2553 - ศาลเจ้าท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ.23 มี.ค.2553 - วัดมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
พ.24 มี.ค.2553 - ศาลพ่อแก่ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่
.........................จ.พระนครศรีอยุธยา
พฤ.25 มี.ค.2553 - แสดงงานไหว้ครู วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ศ.26 มี.ค.2553 - วัดโบสถ์ ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ส.27 มี.ค.2553 - วัดบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
......................... จ.ฉะเชิงเทรา
อา.28 มี.ค.2553 - วัดไตรมิตร ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
.........................จ.สมุทรปราการ
จ.29 มี.ค.2553 - วัดพิกุล ต.บางขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.30 มี.ค.2553 - วัดกร่าง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
พ.31 มี.ค.2553 - วัดยาง อ่อนนุช กทม.
 • ชอบ
แก้ไขงานแสดงค่ะ
25 มีนาคม 2553 -ลิเกคณะศรรามน้ำเพชร แสดงวัดห้วยโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • ชอบ
แก้ไขตารางแสดง
25 มีนาคม 2553 - ลิเกคณะศรรามน้ำเพชรแสดงวัดหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ยกเลิกงานแสดงวัดดอนตูม)
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนเมษายน 2553

พฤ.1 เม.ย.2553 - วัดโพธาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ศ.2 เม.ย.2553 - บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (มีดนตรี 18.00 น.)
ส.3 เม.ย.2553 - วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
อา.4 เม.ย.2553 - วัดบัวผัน ต.ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
จ.5 เม.ย.2553 - วัดธรรมเสนา ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ.6 เม.ย.2553 - วัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
พ.7 เม.ย.2553 - วัดสุน 59 หมู่ 6 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
...........................จ.ราชบุรี
พฤ.8 เม.ย.2553 - วัดสุน 59 หมู่ 6 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
...........................จ.ราชบุรี
ศ.9 เม.ย.2553 - วัดสุน 59 หมู่ 6 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
..........................จ.ราชบุรี
ส.10 เม.ย.2553 - วัดประดู่ ต.บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
อา.11 เม.ย.2553 - วัดประดู่ ต.บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
จ.12 เม.ย.2553 - วัดบ้านกรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
...........................จ.กาญจนบุรี
อ.13 เม.ย.2553 - วัดหนองแห้ว ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.14 เม.ย.2553 - วัดหนองแห้ว ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
พฤ.15 เม.ย.2553 - วัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศ.16 เม.ย.2553 - วัดหนองตาดำ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท
ส.17 เม.ย.2553 - วัดหนองตาดำ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท
อา.18 เม.ย.2553 - วัดธรรมปัญญา ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
จ.19 เม.ย.2553 - บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล
......................... จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.20 เม.ย.2553 - วัดกุ่มโคก ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
พ.21 เม.ย.2553 - วัดชะอำคีรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พฤ.22 เม.ย.2553 - วัดทองคง ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ศ.23 เม.ย.2553 - วัดตำหนักเหนือ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ส.24 เม.ย.2553 - ข้างวัดวังจิก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
อา.25 เม.ย.2553 - วัดสิงห์คูยาง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
จ.26 เม.ย.2553 - วัดพุทธเนรมิตร ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
............................จ.สระบุรี
อ.27 เม.ย.2553 - วัดศรีอุทัย ม.6 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
พ.28 เม.ย.2553 - วัดไลย์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พฤ.29 เม.ย.2553 - ศูนย์การเรียนรู้เอแพค ใกล้สวนน้ำ ย่านซื่อ
...........................จ.อ่างทอง
ศ.30 เม.ย.2553 - วัดปิ่นแก้ว ต.มารวิชัย อ.เสนา
.........................จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนพฤษภาคม 2553

ส.1 พ.ค.2553 - วัดบางพูดนอก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อา.2 พ.ค.2553 - วัดประดู่ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ.3 พ.ค.2553 - วัดดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.5 พ.ค.2553 - วัดราชเจริญ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ศ.7 พ.ค.2553 - วัดเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ส.8 พ.ค.2553 - วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
อา.9 พ.ค.2553 - วัดมณีวงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พ.12 พ.ค.2553 - ไหว้ครูเมฆินทร์ วัดล่างบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส.15 พ.ค.2553 - วัดบางกระดี ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อา.16 พ.ค.2553 - วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
จ.17 พ.ค.2553 - วัดเต็มรัก ตำบลบางคูวัต อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ศ.21 พ.ค.2553 - ตำหนักบัวตูม-บัวหลวง ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ส.22 พ.ค.2553 - วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
อา.23 พ.ค.2553 - วัดประชุมราษฎร์ คลองหก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ศ.28 พ.ค.2553 - วัดปริวาส ยานนาวา กรุงเทพฯ
ส.29 พ.ค.2553 - วัดนอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
อา.30 พ.ค.2553 - วัดโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ชอบ
ลิเกคณะศรรามน้ำเพชรเลื่อนการแสดงที่วัดลาดปลาเค้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553

และขอแจ้งงานเพิ่มคณะศรรามน้ำเพชร

25 พฤษภาคม 2553 - แสดงวัดเชิงเลน ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชอบ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553

- ลิเกคณะศรรามน้ำเพชร แสดงวัดเกตุสโมสร ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนกรกฎาคม 2553

4 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรอัดซีดีโรงละครสุพรรณ
6 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณย่าแม้น อุณาจักร์ หมู่ 2 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 กรกฎาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
9 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
17 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
24 กรกฏาคม 2553 - ลิเกคณะศรรามน้ำเพชรแสดงวัดลาดประทุมคงคาราม ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดกระจับพินิจ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
26 กรกฏาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


 • ชอบ
29 กรกฎาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงตลาดวังน้อย อำภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชอบ
29 กรกฎาคม 2553 - ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงตลาดวังน้อย อำภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนสิงหาคม 2553

1 สิงหาคม 2553 - วัดโพธิสาร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
8 สิงหาคม 2553 - จิตรเจริญเฟอร์นิเจอร์ สี่แยกนาโคก ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
10 สิงหาคม 2553 - ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
11 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูปู่ฤาษีนารอด
12 สิงหาคม 2553 - อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกดวงแก้วชุดชายเป็นหญิงหญิงเป็นชาย)
14 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกศรรามน้ำเพชร)
15 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนคอนเสิร์ต)
18 สิงหาคม 2553 - วัดดอกไม้ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
27 สิงหาคม 2553 - วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย (ข้างโรงพยาบาลศิริราช) กรุงเทพฯ
28 สิงหาคม 2553 - วัดเชิงเลน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนสิงหาคม 2553

1 สิงหาคม 2553 - วัดโพธิสาร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
4 สิงหาคม 2553 - วัดบ่านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
5 สิงหาคม 2553 - วัดต้นสะตือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 สิงหาคม 2553 - วัดต้นสะตือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 สิงหาคม 2553 - จิตรเจริญเฟอร์นิเจอร์ สี่แยกนาโคก ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
10 สิงหาคม 2553 - ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
11 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูปู่ฤาษีนารอด
12 สิงหาคม 2553 - อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกดวงแก้วชุดชายเป็นหญิงหญิงเป็นชาย)
14 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกศรรามน้ำเพชร)
15 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนคอนเสิร์ต)
18 สิงหาคม 2553 - วัดดอกไม้ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
27 สิงหาคม 2553 - วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย (ข้างโรงพยาบาลศิริราช) กรุงเทพฯ
28 สิงหาคม 2553 - วัดเชิงเลน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนสิงหาคม 2553

1 สิงหาคม 2553 - วัดโพธิสาร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
8 สิงหาคม 2553 - จิตรเจริญเฟอร์นิเจอร์ สี่แยกนาโคก ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
10 สิงหาคม 2553 - ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
11 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูปู่ฤาษีนารอด
12 สิงหาคม 2553 - อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกดวงแก้วชุดชายเป็นหญิงหญิงเป็นชาย)
14 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนลิเกศรรามน้ำเพชร)
15 สิงหาคม 2553 - งานไหว้ครูศรรามน้ำเพชร (กลางคืนคอนเสิร์ต)
18 สิงหาคม 2553 - วัดดอกไม้ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
27 สิงหาคม 2553 - วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย (ข้างโรงพยาบาลศิริราช) กรุงเทพฯ
28 สิงหาคม 2553 - วัดเชิงเลน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ชอบ
วันที่ 25 สิงหาคม 2553
-ลิเกศรรามน้ำเพชรแสดงวัดหนองหอย อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนกันยายน 2553

3 กันยายน 2553 - วัดสว่างอารมณ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4 กันยายน 2553 - วัดเนินพยอม ต.หลุมข้าว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (งานทำบุญ 100 วัน)
5 กันยายน 2553 - วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
7 กันยายน 2553 - วัดอาวุธสิตราราม จรัลสนิทวงค์ 72 บางพลัด
กรุงเทพฯ
19 กันยายน 2553 - อัดซีดีโรงละครสุพรรณบุรี
25 กันยายน 2553 - อัดซีดีโรงละครสุพรรณบุรี
 • ชอบ
5 กันยายน 2553 - วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ชอบ
ขอแก้ไขตารางงานแสดงค่ะ
4 กันยายน 2553 - วัดเนินพยอม ต.หลุมข้าว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
 • ชอบ
ตารางการแสดงศรรามน้ำเพชร เดือนตุลาคม 2553

9 ตุลาคม 2553 - วัดโพธิ์เผือก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
11 ตุลาคม 2553 - วัดท่ากระบือ ต.ปล่องเหลี่ยม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
13 ตุลาคม 2553 - อัดซีดีโรงละครสุพรรณบุรี
14 ตุลาคม 2553 - อัดซีดีโรงละครสุพรรณบุรี
16 ตุลาคม 2553 - วัดลาย อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
22 ตุลาคม 2553 - วัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
23 ตุลาคม 2553 - เทศบาลธัญญะ จังหวัดปทุมธานี
24 ตุลาคม 2553 - วัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
26 ตุลาคม 2553 - วัดมะปรางค์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
27 ตุลาคม 2553 - วัดบางเคียน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 ตุลาคม 2553 - บริษัทไทยวา ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
29 ตุลาคม 2553 - วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
30 ตุลาคม 2553 - วัดประสิทธิเวศ คลอง 15 จ.นครนายก
31 ตุลาคม 2553 - วัดไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
 • ชอบ