นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สส.วุฒิพงษ์ นามบุตร นายเทียนสาย ป้อมหิน อ.ณัฐสิทธิ์ ศรีจรูญ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขื่องใน ร่วมออกสำรวจพื้นที่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเพื่อ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ลู่ ลานกรีฑา ตามแบบ กกท. โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35 ล้านบาท งบประมาณประจำปี 2553 ในวันที่ 3 ก.ค.2552
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
  • ชอบ
แก้ไขเรื่องงบประมาณนะครับ ได้รับงบประมาณจาก
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3.5 ล้านบาทครับ
  • ชอบ