อย่าลืม ไปดูวัวงาม ที่ขอนแก่น นะครับ ฝากเซียน ทางยางตลาด ด้วยนะครับ