ตอนนี้เป็น จนท.การเงินและบัญชี ระดับ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ถ้าจะเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงิน โดยการขอให้ อบต. เปิดกรอกตำแหน่ง นักวิชาการเงิน แล้วไปอบรมเปลี่ยนสานงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น จะได้ไหมค่ะ