กรณีนายกฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งอปพร.ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความเรียบร้อย จัดระเบียบจราจร ในงานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณีท้องถิ่น และงานในวันสำคัญต่างๆ จะสามารถเบิกค่าตอบแทนให้แก่อปพร.ได้หรือไม่ครับ
ได้ครับ แต่ต้องเป็นตังคืส่วนตัวนายกนะครับ
ฟะ มันอำนาจหน้าที่ของอฟพร.ที่ใหนนะ
นายกสั่งก็ให้นายกออกตังค์สิ เป็นงานจิตอาสาช่วยเหลือส่วนมากเจ้าภเพจะมีซองให้อยู่แล้ว จะมาถามค่าตอบแทนอะไร ที่มีก็มีงานสาธารณะภัยรึมีศูนย์แล้วสั่งให้จนท.ประจำศูนย์นะได้
  • ชอบ