เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ลูกเสือเนตรนารี และผู้บังคับบัญชาโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน

กำหนดการวันวชิราวุธ
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ( พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ )
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน .. เวลา 08.30 น
ณ หน้าเสาธงโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
เวลา 08.30 น ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี
09.00 น ประธานในพิธีมาถึง พิธีกรสั่งลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง ทำความเคารพ กองตรง
- บรรเลงเพลงมหามหาฤกษ์
ประธานในพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
- ประธานในพิธีถวายความเคารพ
ถวายมาลัย จุดเทียนธูป
- ผู้แทน กลุ่ม / กองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง ถวายพวงมาลัย
พิธีกรสั่ง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง ถอดหมวก นั่ง
- เมื่อได้ยินคำว่า นั่ง ให้ลูกเสือ เนตรนารี ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว
คุกเข่าขวาลง ตั้งเข่าซ้ายขึ้น นั่งลงบนส้นเท้าขวา
มือขวาแบคว่ำ วางบนเข่าขวา
มือซ้ายที่ถือหมวกวางพาดเข่าซ้ายตั้งฉากกับเข่าซ้าย
และก้มศีรษะพอประมาณ
พิธีกรนำเพลงถวายราชสดุดี
ข้า ฯ ลูกเสือ .(ลูกเสือรับ)
เชื้อไทย ใจเคารพ..(ต่อไปจนจบ) จบเพลง
พิธีกรสั่งลูกเสือ เนตรนารี ลุก สวมหมวก
ประธานในพิธี กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
และให้โอวาทแก่คณะลูกเสือที่มาร่วมพิธี จบคำกล่าว
พิธีกรสั่งลูกเสือ กอง ตรง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- จบพิธี
บทเพลงราชสดุดี
ข้า ฯ ลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ ขอน้อมนบ บาทบงส์ พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้า จอมเมาลี ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิแสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย
การดำเนินงานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2553

โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชอบ
ผู้อำนวยการ กองลูกเสือ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร(นายครองทรัพย์ หน่อสีดา)เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายบังคมพระราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ
สนามหน้าเสาธง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
 • ชอบ
ผู้กำกับกองผสมกองลูกเสือ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร (นายวิฑูรย์ เพลินลาภ) กล่าวรายงาน
 • ชอบ
ประธานในพิธีจุดธูปเทียน
 • ชอบ
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและวางพวงมาลา(มาลัยกร)
 • ชอบ
ผู้นำเพลงถวายราชสดุดี ขึ้นเพลงราชสดุด (นางอมรรัตน์ อิ้งจะนิล)
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
ลูกเสือพร้อมกันถวายเพลงราชสดุดี
 • ชอบ
สงบนิ่ง
 • ชอบ
สงบนิ่ง
 • ชอบ
สงบนิ่ง
 • ชอบ
ประธานในพิธีกล่าวสดุดี
 • ชอบ
ประธานในพิธีกล่าวสดุดีและให้โอวาทลูกเสือ
 • ชอบ
ลูกเสือรับฟังประธานในพิธีกล่าวสดุดีและให้โอวาทลูกเสือ
 • ชอบ
ประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพกับผู้กำกับรองผู้กำกับและกองลูกเสือสามัญ
 • ชอบ
ถ่ายภาพร่วมกัน
 • ชอบ